שאל את הרב
print
אא
מה דעת רב בן ציון אבא שאול לענין פאה נוכרית, ראיתי ב"אור לציון" חלק ב שהוא מתיר אבל רציתי לברר את הענין?

רבני בית ההוראה

עיין להרה"ג רבי ברוך שרגא נר"ו בהסכמתו לספר דבר ה' לרבי יהודה נסיר הי"ו שהאריך לבאר דעת הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל שהיה לומד אותו ביחידות במשך ארבע שעות ביום במשך תקופה ומעולם לא התיר פאה לבדה בלא כובע ע"ש שהאריך
ואנן בדידן הדבר ברור לנו שהפאה של היום אסורה בתכלית הן מצד הפריצות הגדולה הן מצד איסור ובחוקיתהם לא תלכו הן מצד חילול ה' וועוד איסורים ומכשולות גדולים נמשכים מזה ואחריתה מי ישורנה  ומי פתי יאמין שכן הוא רצון ה' והמרמה עצמו שהוא כיסוי ראש אינו מרמה אלא את עצמו ועתיד ליתן את הדין והשם יתברך יחזיר את כולנו בתשובה שלמה לפניו בכל ענין

שאלת המשך:

במחילה, הרי גם הרב ברוך שרגא העיד שם באותה הסכמה, ששמע מפי הגרב"צ שיש לדעתו כמה דרגות בכיסוי הראש: א. כיסוי ועליו מטפחת ועליה שאל, דהיינו שלושה כיסויים. ב. כיסוי ועליו מטפחת, באופן שלא יוצאת מכיסוי הראש אפי' שערה אחת, דהיינו שני כיסויים. ג. פאה עם כובע. ד. פאה גלויה. ה. מטפחת, שיוצאות ממנה כמה שערות החוצה, וזהו הכיסוי הגרוע שבכולם. עכ"ל. וממילא יוצא לדבריו שפאה עדיפה ממטפחת המצויה כיום לשיטת הגרב"צ אבא שאול זצוק"ל. והרב נסיר הרגיש ש"הסכמה" זו היא ההיפך ממטרת ספרו ועל כן ניסה ליישב בדוחק ע"ש. מה גם שמגוחך להתעלם מדברים ברורים בשו"ת אור לציון חלק א' סימן י"א וחלק ב' פרק מ"ה הלכה ט"ז, שם כתב במפורש להתיר פאה. וכיצד אפשר להתעלם מדבריו ולהסתמך על עדויות שונות. ובפרט שבספר "תפארת ציון" כתב שהיה עונה "בחכמה" בענין פאה נכרית כדי לבלבל את השואלים, פעם התיר ופעם אסר, כדי לא לחלוק בריש גלי על ריעו וחברו הטוב הגר"ע יוסף. אני מסכים עם כבודו שפאה אסורה בתכלית, אך יש לדייק בענין דעת הגרב"צ, וחכמים היזהרו בדבריכם.

הרב אדיר כהן

בשו"ת אור לציון חלק א' אחר כל האריכות שם אין שם דברים ברורים שמתיר פאה לכתחילה ועיקר הדין שם הוא ליישב דעת הרמ"א שמתיר לצאת במקום שרגילות כך, ואף שמשמעות דבריו שמתיר, מ"מ אי אפשר לקרוא לזה "דברים ברורים" וכל שכן שיש עדיות שלא היקל בזה בשופי,וגם בענין דברי הרב ברוך שרגא בשמו שם מבואר שפאה ללא כובע אינו כיסוי ראש מעליא

שאלת המשך:

מה שכתב כת"ר שאין הדברים ברורים בשו"ת אור לציון, הרי הסבירו בספרי הגרב"צ שבכוונה הסתיר דעתו, ומדוע כת"ר מתעלם מהסבר זה? והרב ברוך שרגא העיד בעל כרחו בשם הגרב"צ, שפאה ללא כיסוי עדיפה ממטפחת המגלה שערות, שזה המצוי כיום בדורנו.... וכל העדויות שיש בזה, לכאורה סותרות אחת את השניה, ואמר לי אחד מגדולי תלמידיו שפעם ענה לו לחיוב ופעם ענה לו לשלילה, והטעם הוא פשוט כנ"ל - שרצה להסתיר את דעתו. ועל כל פנים בחלק ב' הוא כתב במפורש בהערות, עיין בחלק א' שכתבנו להתיר לצאת בפאה לרה"ר לדעת השו"ע ורמב"ם.

רבני בית ההוראה

נושא זה נשאל באתר לצפיה לחץ כאן
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0