שאל את הרב
print
אא
זה לא פעם ראשונה שאני שומע את זה שיש ליהודי שן נוספת שאין לגויים. יש בזה משהו? מה המקור? מאיפה הבלבול (אם זה לא נכון)?

הרב יהונתן מאזוז

במדרש תלפיות (אות א' ענף אברים) מובא שליהודים יש ל"ב שיניים ולגויים יש שן נוספת. ע"ש. אבל בספר מנחת יהודה לר' יהודה סטריזובר (ענף אכילה אות א') כתב כמו שכתבת שלגוי יש רק ל"א שיניים. ע"ש. ועיין בספר בירורי חיים סגל (חלק ד' עמוד פ"ב) מה שחקר על פי זה. ע"ש. ועיין עוד בספר פלאות עדותיך חלק א' (עמוד רל"ח) ששמע מרופא ירא שמים שלא שמע דבר כזה ברפואה. ע"ש. ובספר דרך שיחה (עמוד רכ"ז) הביא מהגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א שיש רופא שיניים בארה"ב שונא ישראל, וכשמגיעים אליו לטיפול סופר את השיניים ואם רואה שיש ל"ב שיניים אינו מטפל. ע"ש. והוא מפלאות תמים דעים.

שאלת המשך: מספר שיניים שונה בין יהודי לגוי.

מדרש תלפיות כותב "קיבלתי" לא ברור מאיפה, והוא לא מוכיח זאת. הוא כותב כמו בעניין המילה שמכיוון שהשן במקום נסתר אי אפשר לטעון לרשות שנייה ואוה"ע יכולים להתגייר ללא בושה. והלא הסתירה היא ביסודה: הראשונים שאלו למה ההבדל בין ישראל לעמים במילה ולא באיבר אחר. משמע שלפי הראשונים יש הבדל רק במילה ולא באיבר נוסף. הוא גם כותב בשבט מוסר פרק יא שהחולדה מתעברת מהאוזן. נקבת העורב מתעברת ויולדת מפיה. ועוד דברים מוזרים. מנחת יהודה כותב: שנאמר "כל ערל לא יאכל בו" והלא אנו נולדים ערלים . בני ישראל היו ערלים בגבעת הערלות. ואם כן כמה שיניים היו לאדם, לאברהם? מתי התחיל השינוי? ביצחק? והרופא האמריקאי, אם יש כזה הרי על זה נאמר שהשינאה מקלקלת את השורות. היום יש בדיקת די אן איי שיכולה לזהות שייכות למשפחה מסויימת. ואפילו לכוהנים. אז למה אין מחקר פשוט שבדק את מספר השיניים? כי זה לא נכון. כל יום אנו אומרים:ברוך אלוקינו .... שהבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת האמת. למה להוריד את הרמה בדבר השינוי ביננו לעמים. די לראות את גדולי העולם שלנו. זה לא מהשן זה מהתורה. להבדיל כמה יהודים קיבלו פרס נובל ? ישראל העם הנבחר.

הרב יהונתן מאזוז

איני מבין. השואל ביקש לדעת "אם יש בזה משהוא ומה המקור", על זה ציינתי מקורות ושיש בזה משהו- שהרי אומרים שיש רופא שבודק את זה. לא ירדתי לברר האמת ואין טעם להתווכח כל זמן שלא הבאת הוכחה נגד. בהרבה דברים אפשר לפקפק ולא להאמין, ואם זה לא מיסודות האמונה, יעשה כל אחד מה שלבו חפץ. ועל דברי העורב, זה לא חידוש שלי אלא מקורו ממדרש חופת אליהו רבה (שנדפס גם בראשית חכמה שציין שם) ויסודו מהגמרא בסנהדרין (דף ק"ח עמוד ב') וברש"י שם.
והרב מנחת יהודה שכתב "ערל" כוונתו לגוי, וזו גמרא מפורשת בנדרים (דף ל"א עמוד ב') הנודר מן הערלים מותר בערלי ישראל שאין הערלה קרויה אלא על שם עובדי כוכבים. עיין שם. והרמז שכתב הוא רמז בעלמא לסימנא מילתא. ולומר "להוריד רמה" על קדושי עליון ומצוקי ארץ זה זילותא דתלמידי חכמים , ודי בזה הערה.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0