Loading
Menu
שאל את הרב
print
אא

1. אדם שלא נמצא בביתו בשבת האם צריך לחסום את מקום החניה שלו של הרכב כדי שלא יכנס שם אדם אחר.
2. האם מותר לשים שעון שבת על קומקום חשמלי כדי שידלק בשבת בבוקר וירתיח את המים.

הרב אהרן מאזוז

1. בגמרא בבא קמא (סט.) מבואר שכרם רבעי או של ערלה צריך לציינו, כדי שלא יכשלו אנשים לאכול ממנו. ואומר רשב"ג שזהו דוקא בשנת השמיטה (שהשדות הפקר), אבל בשאר השנים (שזה גזל לאכול ללא רשות) הלעיטהו לרשע וימות. וכן פסק הרמב"ם (פרק ט' מהלכות מעשר שני הלכה ז') שדוקא בשנת השמטה יש לעשות כן. ע"ש.

ומבואר שאם אדם עושה איסור בדבר השייך לי, איני צריך לטרוח למונעו. ואף שבגמרא שם מבואר שהצנועים היו מחללים את הפירות שלא יכשלו בהם הגזלנים, זהו כדי שלא יכשלו באיסור, אבל בנדון שלנו בלאו הכי אותו אדם הנוסע בשבת עושה איסור, ואיני יכול למונעו מכך.
2. יש שהקלו בזה. אבל נראה שיש לאסור, כיון ששימוש בקומקום חשמלי בדרך כלל כרוך בחילול שבת שמדליקים אותו סמוך לזמן השימוש בו, והוי ודאי עובדין דחול. ומצאנו כיוצא בזה שאסרו חכמים כגון גרירת גבינה במגרדת, אף שאין איסור טוחן בגבינה, מכל מקום השימוש בכלי זה יש בו עובדין דחול וכמבואר בשלחן ערוך סימן שכ"א סעיף י' ובמשנה ברורה שם. ואין כאן מקומו להאריך בזה.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0 /span>
×
ArabicEnglishFrenchHebrew