Menu

הנהגות מוסר והשקפה

שאל את הרב

קבלת תשלום על לימוד בשבת

איו בזה שום בעיה ומרן ראש הישיבה כתב פעם שלא מורידים לו על זה שכר מהעולם הבא.

לשלוח מייל לפני שבת כשיקבל תשובה בשבת

אם המשיב מעבר לים הוא יהודי, צריך להשתדל לכתחילה לשלוח בפרק זמן סביר שיענה לפני שבת (ואם בכל זאת "מתעקש" לעבוד דווקא בשבת – אין עליך עוון).

אבל אם המשיב מעבר לים הוא גוי (או לפחות אינך יודע מי הוא), בזה א"צ לחשוש כלל למה שהוא משיב בשבת, שעל דעת עצמו הוא עושה.

טלטול תרופות בשבת לצורך מוצאי שבת

כתב בשו"ת מהרש"ג (סי' סא) שכל האיסור של הכנה משבת לחול הוא דוקא כשעושה כן כדי להרוויח זמן ההכנה, שלא יצטרך לעשות כן בימי החול, אבל דבר שאם לא יעשנו בשבת יופסד הדבר, לא גזרו, וראיה לזה ממה שהתירו לטלטל כלי שמלאכתו להיתא מחמה לצל. ע"ש. והובאו דבריו בספר חזו"ע בכמה מקומות. ולפ"ז גם בנדון דידן יש להקל, כיון שאם לא יטלטל התרופות לא יהא יכול לקחתם בזמן, ואינו עושה כן כדי לחסוך זמן במוצ"ש. (וכמובן ההיתר רק כשאין איסור טלטול ברה"ר).

שותפות וזכינות באפליקציה שעובדת בשבת

אין בזה איסור לא מצד מסייע ביד עוברי עבירה שהרי האתר פתוח כל השבוע והעוברים מעצמם באים להשתמש בשבת. ואין בזה שכר שבת שהרי התשלום בא מבעל העסק שלא ע"פ השימוש אלא על האפשרות להשתמש כל השבוע.

א. הכנת עוגה בשבת ב. ברכה על עוגת פירות ומזונות ג. חיזוק בשמירת שבת

א. אסור להכין עוגה בשבת, משום איסור לש, ואם אופה את העוגה יש גם איסור מבשל, ולפעמים עוברים על איסורים נוספים כמו מחתך ועוד.

ב. עוגת פירות ומזונות ברכתה בורא מיני מזונות.

ג. מה שבקשת חיזוק בשמירת שבת קודש, הנה לך ציטוט מדברי הרמב"ם ז"ל (סדר זמנים, הלכות שבת פרק ל', הלכה טו'). השבת ועבודה זרה כל אחת משתיהן שקולה כנגד כל שאר מצוות התורה. והשבת היא האות שבין הקדוש ברוך הוא ובנינו לעולם. לפיכך כל העובר על שאר המצוות הרי הוא בכלל שאר רשעי ישראל, אבל מחלל שבת בפרהסיא הרי הוא כעובד עבודה זרה ושניהם כגויים לכל דבריהם. לפיכך משבח הנביא ואומר אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו וגו'. וכל השומר את השבת כהלכתה ומכבדה ומענגה כפי כחו כבר מפורש בקבלה (פירוש – בדברי הנביא שקבל מה' יתברך). שכרו בעולם הזה יתר על השכר הצפון לעולם הבא שנאמר אז תתענג על ה' והרכבתיך על במותי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי ה' דבר, סוף ציטוט, תקראי זה לפחות פעם אחת בליל שבת וביום שבת בנחת ובהבנה וה' יהיה בעזרך וימלא משאלות ליבך לטובה.

עבודה בשבת במקרה של ספק פיקוח נפש

אם זה בגדר ספק פיקוח נפש מותר לחלל שבת כידוע אבל אם יש צורך בפעולות נוספות שאינם קשורות לזה כגון קבלת תשלום אין להתיר. ולכן נראה שאם כופים עליך גם דבר זה, אין נכון להמשיך בעבודה זו.

מאמרים

לא נמצאו תוצאות

שאלה • סיפור • תשובה | דרשה קצרה לשבת פרשת שמיני

פרשת שמיני מתאפיינת כידוע בהלכות טומאה וטהרה של

לקריאה

שאלה • סיפור • תשובה | דרשה קצרה לשבת פרשת ויקרא

פרשת השבוע וחומש ויקרא פותחים בפסוקים “ויקרא אל

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן