Menu

בינו לבינה

שאל את הרב

ספר מומלץ וקל לטהרת הבית

ספר שער הזהב לטהרה של הרב אליהו אדיר שליט”א מסביר בשפה ברורה מאוד, והכל שם ע”פ דעת מרן הגר”ע יוסף זצ”ל.

להדרכה שכתב הר’ מאדאר שליט”א להלכות טהרה.

בנוגע לשאלה הראשונה – שאלה אחת מתרצת את חברתה, ט”ס נפל בזמן שהקלידו את התשובה, וצ”ל בתחלה סי’ קפ”ג, סימן ק”צ וכו’. וכן צ”ל שוב אח”כ. וכן מבואר ממה שציינתי ללמוד סוגיה אחרונה והיא שייכת לסי’ קפ”ג. וברור.

 

ולגבי השאלה השניה – לא כל הפוסקים כתבו שצריך בדיקה ביום וסת שאנו קבוע, ויש שהקילו עפ”ד מרן הב”י שציינתם. ועיין במ”ש בספה”ק אמרות טהורות ח”א סי ז’, ובהוראה ברורה סי’ קפ”ט ס”ק מ”ט ובשעה”צ שם.

כתובה לזוג עם ילדים

צריכים להרשם ברבנות ולהינשא זה לזה כדת משה וישראל בטבעת קידושין וחופה וכל תהליך של זוג רגיל.

לגבי כתובה  לא חייבים לכתוב בכתובה שאינה בתולה מפני שההשלכות לכך הם ממוניות בלבד  (מנה או מאתיים) ויכול האדם לחייב עצמו גם במה שאינו מחוייב מעיקר הדין

האם מותר להשתמש בספר תורה שנפסל לצרכים חינוכיים?

אין בזה איסור, ובלבד שיקפידו לשמור את היריעות במקום מכובד.

וכן מתבאר מדברי הגר”מ פיינשטיין המובאים בספר אהל יעקב סקוצילס (הלכות כבוד ס”ת עמ’ רג).

 

 

מזיגת יין לנדה

כן, כשם שמועיל שינוי לאשה כך מועיל לאיש.

דבק של פלטת שיניים לענין חציצה

לדעת מרן הגרע"י יש להקל בזה

מאמרים

קונטרס – ’ההתקנים בהלכה’ – מהגאון הרב יניב נסיר

דין התקן תוך רחמי שאינו הורמונלי ("נובה טי" ודומיו) המשמש למניעת הריון, אשר במשך השנים שהאשה משתמשת בו, פעמים שדם הוסת נמשך ימים רבים, וכן פעמים שהאשה חוזרת ונטמאת בימי הז"נ בבדיקות וכדומה. האם יש לדונו כדם וסת רגיל המטמא, או שהוא בגדר "דם מכה" ויש מקום להקל בו במקרים מסוימים. ודין התקן תוך רחמי- המשמש למניעת הריון, האם מטמא בזמן החדרתו לרחם או בהוצאתו.

שאלה • סיפור • תשובה | דרשה קצרה לשבת פרשת שמיני

פרשת שמיני מתאפיינת כידוע בהלכות טומאה וטהרה של

לקריאה

שאלה • סיפור • תשובה | דרשה קצרה לשבת פרשת ויקרא

פרשת השבוע וחומש ויקרא פותחים בפסוקים “ויקרא אל

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן