Menu

הושענא רבה

שאל את הרב

מי עלה שמים וירד ?

כמדומני לפני זמן רב שאלו את מרן רה"י נר"ו לגבי אדם שנתנמנם מעט לאנסו בליל תיקון כרת – אם עלה לו, והשיב מרן: "לא נתנה תורה למלאכי השרת".

תפילה שחרית בהושענא רבא ושבועות קודם הנץ.

התירו הפוסקים בליל הושענא רבא (ושבועות) להתפלל לפני הנץ משום דמפשי [מרבים] ומ"מ מרן הגאון מייסד הישיבה היו"ד זצ"ל היה מקפיד גם בהושענא רבא להתפלל עם הנץ החמה וליטול לולב אחר כך ושוב ממהר קצת באמירת ההושענות "כי קריאת שמע ותפילה ולולב בזמנם הראוי היא גופא אפושי רחמי דרחמי טפי" (לשנו הקדוש בשו"ת איש מצליח סימן ט"ו בסעיף השני עמוד רט"ז (במהדורא החדשה) בדיבור המתחיל והנה) וכן ראה לרבותינו גאוני חכמי תונס שקבלו מרבותינו זיע"א ובשנתנו זו (התשע"ו) מרן ראש הישיבה קרא עם הציבור  מ"אל נא אצרך הטוב וכו' (עמוד 778 במחזור איש מצליח) עד סוף ההושענות קודם התפילה (בלי לולב כמובן) ואמר שכך עשה מרן אביו זצ"ל והיו"ד באחת השנים כדי שלא יתחילו התפלה לפני הזמן ומאידך לא ישתהו הציבור יותר מידי עד כאן תוכן דבריו. 

סגולת הערבות של חבטת הערבה.

שמים אותם מתחת למזרון (תחת מקום הכר)(וזה סגולה לפחד בלילות וחלמות רעים (כה"חסימן תרס"ד אות ס')

אריזת הושענות בחול המועד סוכות

אם לא היה אפשר לעשות כן לפני כן, ורבים צריכים לכך (וכמובן זה לצורך המועד) – מותר.

קריאת תחנון בימי שני וחמישי לפני ברוך שאמר

1. עבור אלו הממהרים, אכן הדבר אינו רצוי, והרבה החמירו רבותינו שלא לשנות סדר התפלה בציבור (עיין בשלחן ערוך סימן רפ"ו סעיף ד'). אך אם מחמת התפלה כסדר הברירה האחרת היא להתפלל קודם הנץ – נראה שאין למחות ביד המהפכים, וגדולה מזו מצאנו למופת הדור רבנו חיים עובדיה יוסף נר"ו ביביע אומר חלק ז' (סימן י"ז) שהתיר בשעת הדחק לפועלים משכימי קום לקרוא בתורה לפני תפלת שחרית קודם עלות השחר, וכמו שמצינו שהקילו חז"ל לפועלים בהרבה דברים. ע"ש.
2. לא מצאתי הדבר מפורש, אך אם הנהיגו כן בבית הכנסת בהוראת רבם, ודאי אין לעורר מריבות על זה.
3. אם אפשר להפוך, דהיינו להאריך את הדרך (עד עזרת הנשים) בעת שמחזירים את הספר תורה לארון – ודאי יותר טוב. ואם אי אפשר (או שלא ישמעו) – הנח להם.
4. מעלת העליות (שישי, שלישי וכו') אינה נקבעת לפי מה שכתוב בחומש, אלא כפי הסדר שהן מתבצעות בפועל. וכל שקוראים לעולה קטע חדש – אפילו קצר ביותר – הרי הוא נחשב ממנין העולים, והעולה הששי – הוא במעלה גבוהה אע"פ שקוראים לו בפועל את העליה שרשום עליה רביעי (עיין מחזיק ברכה סימן רפ"ב ושו"ת ארץ אפרים סימן ז'). לכן תנוח דעתך במה שנוהגים.

לא להשתמש בחשמל ביום הושענא רבה

ראיתי בספר נתיבות המערב (מנהגי מרוקו, עמוד קנ"א אות ע') שהביא מנהג זה בשם הרב נוהג בחכמה (עמוד רכו) שנהגו שלא לשאת את הארנק ושלא להדליק אש עד יציאתם מבית הכנסת בשחרית. ע"ש. ומבואר שבשאר מלאכות מקילים (ונראה לי שגם לגבי הדלקת חשמל יש להקל, שהרי אפילו ביום טוב עצמו יש מתירים), וגם לא היו מחמירים רק בלילה ובבוקר עד גמר התפלה ותו לא.

מאמרים

לא נמצאו תוצאות

פרשת וירא – אין – ‘אין’!

מעשה באדם שנקלע בערב שבת לעיירה אחת, והיו בידו שטרות של עשרה רובלים. כיון שביקש שיישמרו בשבת במקום בטוח מפני עיניהם של גנבים וחומדי ממון, הלך לבית הכנסת והניח את שטרות הכסף בין דפי חומש אחד בסמוך לפסוק ”לא תגנוב” שבעשרת הדברות. במוצאי שבת, פתח את החומש, והנה השטרות אינם… דפדף עוד ומצא חצי מהסכום – חמשה רובלים בין דפי החומש ליד הפסוק ”ואהבת לרעך כמוך”…

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew