Menu

קריאת התורה

שאל את הרב

שמיעה טעמי המקרא באוזניות

נראה שאפשר, דלא גרע מהמסמנים לקורא בתורה, ע’ ברש”י ברכות (דף ס”ב ע”א ד”ה טעמי תורה). ועכ”פ לא כדאי שהדבר יגרום למחלוקת בביהכ”נ.

לגבי מצוות ההגבהה

חזק וברוך. אם הבנתי נכון ההגבהה שעושים התימנים היום היא רק הרמת היריעה, ואתם טוענים שצריך גם להטות לימין ושמאל. רק לא הבנתי איך ע”י ההטיה יראו את כל שלושת העמודים, לכאורה יראו רק שנים.

קריאת התורה בשני וחמישי בחו”ל פרשת נצבים

בכ”ה אלול תשפ”א קוראים כרגיל, בפרשת נצבים כמו שמודפס בסידורים.

אם טעה בקריאת התורה

  • על זה ידוו כל הדוויים
  • ולצערנו גם במקומות של בני תורה, המשקיעים מאות ואלפי שקלים על ספק הידור קטן באתרוג (כי זה הידור “אופנתי”) כהקריאה בתורה אצלם – שוד ושבר, ולא רק הקריאה בתורה, אלא גם קריאת שמע אצלם צריכה הרבה רחמי שמים, ובמקרים רבים לא יצאו י”ח אף בדיעבד.
  • במקומות הללו שאינם מקבלים גערה, לענ”ד יש לשמור את ההערות לכה”פ לטעיות המשנות את המשמעות (שלא נהיה גרועים בזה מהאשכנזים), אבל לחזור על כל קס”ת – איני יודע אם זה מעשי, והקולר תלוי בצוואר הממונים על הקריאה.
  • הטוב ביותר היכא דאפשר למצוא מלכתחילה מנין שהקריאה בו טובה, והבא ליטהר מסייעים בידו.

קריאה בספר שני בחגים

מרן שליט”א באור תורה (התשל”ו סי’ קי”ז) הביא לזה מקור משו”ת הריב”ש סוף סי’ שכ”א ושו”ת הלכות קטנות (ח”ב סי’ קע”ב). ע”ש עוד.

מנהג תונס ביציאת האבלים לתפילה וקריאת התורה

בספר עלי הדס (מנהגי תונס) עמ’ 848 מפורש שבשבת היו האבלים יוצאים לשמוע קריאת התורה. ע”ש. וחבל על זה שפספס מצות פרשת זכור, בגלל ספק במנהג.

מאמרים

לא נמצאו תוצאות

פרשת וירא – אין – ‘אין’!

מעשה באדם שנקלע בערב שבת לעיירה אחת, והיו בידו שטרות של עשרה רובלים. כיון שביקש שיישמרו בשבת במקום בטוח מפני עיניהם של גנבים וחומדי ממון, הלך לבית הכנסת והניח את שטרות הכסף בין דפי חומש אחד בסמוך לפסוק ”לא תגנוב” שבעשרת הדברות. במוצאי שבת, פתח את החומש, והנה השטרות אינם… דפדף עוד ומצא חצי מהסכום – חמשה רובלים בין דפי החומש ליד הפסוק ”ואהבת לרעך כמוך”…

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew