Menu

ציצית

שאל את הרב

לחוש לדעת הראב”ד בפתיל תכלת

ולמה לא נחשוש לדעת רש”ו וחוס’ ששמית ארבעה חוטי תכלת מתוך שמונה?

ולמה לא נחשוש בכל איסורי שבת ושאר איסורי תורה לכל הפוסקים?

ובכן גם בזה אנחנו הולכים לפי כללי הפסיקה, והוא שכך דעת הרמב”ם ועוד פוסקים והאר”י, ומי שרוצה לעשות כשיטות אחרות יעשה.

הנהגת מרן שליט”א בקשירת פתיל תכלת

 

העתקתי כאן ג’ תשובות מתוך הספר מקור נאמן חלק ב’ ועיין שם עוד בהרחבה רבה.

שאלה: איך הרב קושר את הפתיל תכלת בטלית שלו?

תשובה: הקשירה כמו בטלית רגילה. רק שמתחיל בלבן ומסיים בלבן והשאר תכלת.

 

שאלה: לפי איזו שיטה יש לקשור את התכלת?

תשובה: חוט אחד (ולא שנים) כשיטת הרמב”ם והאר”י. [וע’ אור תורה אדר ב’ התשע”א, סימן ס”ו אות ג’]. קושרים חוליות חוליות כמ”ש הבא”ח (ש”א פר’ לך לך אות א’).

 

שאלה: מדוע מורה כת”ר שליט”א כדעת הרמב”ם שמספיק שיהיה חוט אחד תכלת מתוך שמונה?

תשובה: כי כן נראה מפירוש רש”י סוף פרשת שלח לך בשם ר’ משה הדרשן, וכן דעת האר”י ז”ל ומרן בספר מגיד מישרים ועוד. ובדרך כלל נקטינן כהרמב”ם. [וע”ע באו”ת הנ”ל].

טלית לבנה כדעת האר”י ז”ל

מבואר בבן איש חי (ש”א פרשת נח אות י”א) שאין להקפיד בקצת צבע מהצד.

זמני טלית ותפילין בפינלנד?

הזמן שבין זמן טלית ותפילין לבין הנץ הוא בשעות זמניות, ובמקומות שהיום ארוך מאוד בהחלט יכול להיות שיש כזה מרחק בין זמן טלית ותפלין להנץ, ומסתמא אם ראית זמן טלית ותפילין מסתמא זה לוח שנה יהודי, ולכן אפשר להניח תפילין משעה זו.

האם מותר לעשות לפתילות הציצית כיס ולתחוב שם החוטים שלא יקרעו?

אין בזה שום בעיה (והאריך בזה בשו”ת כסף צורי להרב צוריאל רבי נר”ו), וכך נהגו גדולים וקדושים בהרבה קהילות אצל הספרדים בחו”ל.

בעניין הפרדת חוטי הציצית בשבת למתעטפים בפתיל תכלת

ראשית צריך לדעת שחילוקו של העיטור אינו מוסכם בפוסקים והגר”א בביאורו לש”ע (סי’ ח ס”ק ט”ו) תופס שדעת מרן הש”ע שלא כהעיטור. וע”ע במשנ”ב (ס”ק י”ח).
ולמעשה, גם אם נתפוס את דברי העיטור להלכה, אין להוציא מזה חומרא על הפרדת ציציות של פתיל תכלת בשבת, מפני שעיקר הטעם להקל בהפרדה זו מבואר בשו”ת יביע אומר ח”ה סי’ ג’ (המצויין בדברי השואל) שהוא משום שאחר שנפרדו בפעם הראשונה, אין בזה עוד משום מכה בפטיש אף אם חזרו ונתקלקלו. וזה שייך גם בציצית שיש בה פתיל תכלת להקל. [ורק לפי א’ החילוקים שכתב היבי”א שם בסוף אות א’ לדחות הראיה מפותח בית הצוואר, דשאני התם דלא סגי בלא”ה וכו’, לפ”ז אה”נ יש מקום להחמיר בציצית של פתיל תכלת. כיעו”ש. וכשאני לעצמי, לולא דברי היבי”א, היה נלע”ד לחשוש בהפרדת הציצית בשבת גם בפעם השניה והשלישית וכו’, ואפילו בציצית של לבן, ע”פ מ”ש בש”ע (רס”י תקט) דשיפוד שנרצף אין מתקנין אותו. ע”ש. ומבואר דמלאכת “מתקן מנא” שייכת גם אחרי שנתקן הכלי בפעם אחת, אם חזר ונתקלקל. ולא דמי למוכין שנפלו מן הכר, שהוא קלקול חיצוני. וצריך עוד להתיישב בזה. ואכמ”ל. אבל עכ”פ לדעת מרן היבי”א שמתיר הפרדת הציציות בפעם השניה, גם בפתיל תכלת הדין כן].

מאמרים

טלית נטושה, אני מוחה על כבודך!

ובכן, מדובר בקבוצת אנשים מוגי לב הרצים כאומללים אחר כל אשר בשם ‘אשכנזי’ יכונה. לא משנה מה זה יהיה, גם אם הוא מנהג תמוה, או מנהג מכוער שיש בו מכשולות, אם יש בו סממן אשכנזי…

60 שנה לממלכת התורה ‘כסא רחמים’

בס”ד אשרי מי שבא לכאן כתבה שפורסמה בעתון

לקריאה

כפליים לתושיה – מקור נאמן ח”ג

שהחיינו על “אוצר החכמה”, זריקת אוכל בגלל הקפדה

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן