Menu

מצוות התלויות בארץ

שאל את הרב

האם מותר בשמיטה לזרוע נבטי חמניה בתוך אדמה שנמצאת במגש זכוכית?

לדעת מרן הגר”ע יוסף זצ”ל אפשר להקל בזה.

דין עצי פרי בוגרים כבני 20 שנה שנשתלו מחדש

למרות התיאור המפורט בשאלתך, עדיין חסרים לי פרטים מהותיים הנוגעים לפסק ההלכה בנדון זה, אשמח אם תבאר לי אותם, כדלהלן:

  • האם העצים הובאו מן המטע למשתלה כשהם ג”כ בתוך גוש העפר המתואר בשאלה? או שנעקרו מן המטע עם שרשיהם הבסיסיים בלבד, ומיד הכניסום לשקי העפר שבמשתלה? (אמנם הצד השני יותר מסתבר לי, אבל אשמח אם תבדוק זאת שוב מול המשתלה).
  • כמה זמן שהו העצים במשתלה בתוך שקי העפר? (בתשובתך כתבת שאי אפשר לדעת בדיוק, אבל אולי יש פרק זמן מינימלי שניתן לדעת בודאות?)
  • האם בשקי עפר הנ”ל היו נקבים כלשהם? וא”כ, מה קוטר הנקבים?

תשובותיך לשאלות אלו יעזרו לי לעזור לך.

האם מותר לקטוף עלים של רוטא?

הנה גם אם העלים הנ”ל גדלו בשנה השביעית עצמה, מ”מ

  • מצד איסור ספיחין אין כאן איסור כמ”ש הרמב”ם (פ”ד מהל’ שמיטה ויובל ה”ג) שעשבים שאין זורעים אותם רוב האדם אין בהם סםיחין ומכללם מנה את הפיגם.
  • וכן מצד הסיכה ע”י שרייתם בשמן, הכלל בדברים אלו שכל דבר שדרך שימושו בכך הדבר מותר כמ”ש הרמב”ם (פ”ה מהל’ שמו”י ***). ואף שכאן אין הדבר ברור שכן דרך רוב בני האדם בסיכה זו, ובזה י”ל דאסור וכמשמעות לשון הרמב”ם (ה”ו), מ”מ כיון שהפיגם אינו עשוי ברובו אלא לריח א”כ אינו קדוש בקדושת שביעית כמ”ש בשביתת השדה (פ”ט הט”ז), וכ”פ בס’ קדושת הארץ (פ”ה ה”ח), עש”ב, וא”כ ממ”נ אין לאסור הסיכה כלל בשמן הנ”ל וכן לבשלו ולרחוץ בו. ודו”ק.
  • ומצד החפירה גם אין לחוש כיון שניכר שעושה כן לצורך הוצאת העלים ושרשיהם.

מה מתחייב בשכחת העומר

בפשטות בשכחה כל הפירות והאילנות חייבים בשכחה מדלא הזכיר בהם כלל, וכן מבואר ברמב”ם (פ”א מה’ מתנות עניים ה”ז) וכן עוד שם (פ”ה הכ”ו), והיינו דווקא שיחולו הפרטים המחייבים בדין שכחה, ע”ש ברמב”ם פ”ה.

קיום תרומות ומעשרות לפלפלים חריפים או נענה שמגדלים בעציץ במרפסת

יבול הגדל בעציצים שעל הגג, דינו כגדל ב”עציץ שאינו נקוב”, שהוא חייב בהפרשת תרומות ומעשרות (מדרבנן).
למרות שהשנה היא שנת שמיטה, הפירות שגדלים בעציצים שלך מותרים באכילה (ואינם אסורים מגזירת ספיחין), אך בשנה זו צריך להפריש מהם תרומות ומעשרות בלי ברכה (עיין שביתת השדה מהדורא חדשה עמ’ שפט והלאה). והשנה היא שנת מעשר עני.
לגבי צורת ההפרשה – אמנם יש אפשרות הלכתית לתרום ולהפריש מראש בפעם אחת על כל מה שתקטוף במשך הימים הקרובים, אבל אפשרות זו אינה מומלצת לכתחילה.
ולכן הנכון ביותר להפריש מכל כמות, בכל פעם, בזמן הקטיפה, כפי המסודר בסידורים [בסידור איש מצליח מופיע סדר ההפרשה בעמוד 784].
אך היות ולא ניתן מבחינה מעשית לתת את המעשרות ללוי או לעני, מאחר ומדובר בכמה עלעלים או חתיכות זניחות של פלפל חריף, לכן יש לזׇכות ללוי ולעני את שווי המעשר בכסף, כיצד? נותנים ללוי או לעני בפעם אחת סכום כסף גדול כהלואה “על החשבון”, ובכל פעם שמפרישים מעשרות, מקזזים אצלינו מסכום ההלואה כשווי הפירות המגיעם לו מאיתנו (עד שמתקזז כל הסכום), ואז משאירים את המעשרות אצלינו ואוכלים אותם.
כמובן פתרון זה מועיל רק למעשר ראשון ומעשר עני, שאין בפירות עצמם קדושה (אלא רק הם שייכים ללוי או לעני), אבל תרומה גדולה ותרומת מעשר שיש בהם קדושה ואסור לנו לאכול אותם (זה סה”כ קצת יותר מ-1% מהפירות) אין להם פיתרון, ואותם מוכרחים לזרוק לפח האשפה, אחר עטיפה בשתי שקיות.

האם ניתן לעשות לאדם פרוזבול ללא ידיעתו?

מדברי מו”ר הגר”מ לוי זצ”ל שנדפסו בספר “משה ידבר” (עמ’ רכ”ח) נראה שפסק כן הלכה למעשה. וע”ש בהערות הרה”ג המו”ל נר”ו.

מאמרים

הדמות המאחדת

דומה כי לא קמה דמות רבנית, שאיחדה תחתיה את כל הפלגים בציבור החרדי והדתי, והיוותה את סמל האחדות, כמו אישיותו המיוחדת של הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל. בפקחותו העצומה והנדירה, הצליח למצוא את הדרך לעקוף את כל המהמורות, להשביע את רצון כולם, ולהישאר כרבן של כל בני הגולה ממש.

שאלה • סיפור • תשובה | דרשה קצרה לשבת פרשת שמיני

פרשת שמיני מתאפיינת כידוע בהלכות טומאה וטהרה של

לקריאה

שאלה • סיפור • תשובה | דרשה קצרה לשבת פרשת ויקרא

פרשת השבוע וחומש ויקרא פותחים בפסוקים “ויקרא אל

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן