Menu

ט"ו בשבט – הלכות ברכות

close
error print mp4file_download file_download
אא

ט"ו בשבט – הלכות ברכות

היום יש שיטה לבטל את התודעה היהודית, שאנשים ילמדו כל הדתות וכל השטויות שבעולם ובזה מאבד את כל האהבה לתורה וליהדות | אנחנו אומרים בישיבה מי שיכול שיתענה ביום החתונה או יום לפני או לפחות חצי יום | במה זכו בספרד 500 שנה עד לגירוש להוציא גאוני עולם? | מדוע ט”ו בשבט חל בט”ו ולא בא' לחודש? | 75 מיני פירות שמים על השולחן בצרפת אבל על אף אחד מהם לא יכולים לברך שהחיינו | שבעת מיני פירות ארץ ישראל אומרים הבקיאים בבוטניקה שאלה 'מלכי הפירות' | הפתרון לאכילת זיתים ללא חשש שיגרמו לו לשכחה.    

מהות יום ט”ו בשבט | יום ט”ו בשבט חושבים שזהו יום דין לאילנות אבל זה לא נכון הזמן הוא בעצרת אלא זה לענין ערלה מעשרות וכו' | דין ערלה | דין פירות נטע רבעי | דין תרומות ומעשרות | אכילת מעשר שני בירושלים ופדיון מעשר שני בכסף | בשנים אבד”ה מעשר שני, וסימנך אבדה לעני | הרא”ש כתב שאין שום פרי חונט קודם לט”ו בשבט, אבל הרא”ש לא הכיר את פרי השסק | פירות חדשים שהגיעו לארץ ישראל | הפתרון של הרב אלישיב למעשרות מהשסק | פירוש חנטה | ברכת שהחיינו בבדיקת חמץ אפשר לעשות עם פרי השסק שהוא זריז מאוד ובשנים האחרונות גם האבטיח | שקדיה זוהי מילה חדשה | טו בשבט זה חג ואסור להתענות בו | מנהג צום החתן ביום חתונתו בארץ ישראל ובתוניס לא נהגו ובג'רבא נהגו, טעם למנהג להתענות | חתן מוחלים לו כל עוונותיו | הבן איש חי אומר לא שמענו אף פעם שכלה מתענה | אנחנו אומרים בישיבה מי שיכול שיתענה ביום החתונה או יום לפני או לפחות חצי יום | גבוה לא ישא גבוהית גאון לא ישא גאונית | מדוע ט”ו בשבט חל בט”ו ולא בא' לחודש? | היום לא נהגו להתענות על עצירת גשמים ובג'רבא עד היום מתענים | ברכת הודאה על הגשמים לא מברכים בשם ומלכות.
מנהג אכילת פירות בט”ו בשבט | 75 מיני פירות שמים על השולחן בצרפת אבל על אף אחד מהם לא יכולים לברך שהחיינו | שבעת מיני פירות ארץ ישראל אומרים הבקיאים בבוטניקה שאלה 'מלכי הפירות' | “ומשביע לכל חי רצון” פירוש שיש חמשה מיני דגן וכל אחד בוחר את המין הטוב והמועיל עבורו | דיני קדימה בברכות | החיטה המובחרת ביותר היא של ארץ ישראל מפני שכאן הוא מקור החיטה, וזה מה שנאמר חלב חיטים ישביעך| הפירות שיש לנו בארץ ישראל הכי טובים בעולם | לא רק זה, גם בזיתים הזיתים הכי מובחרים הם של ארץ ישראל | טעם שברכת הגפן ג' בקמץ | פירוש 'נכנס יין יצא סוד' | סדר הברכות מג”ע א”ש הכלל כל מה שברכתו יותר מבוררת קודם | פירוש 'פת הבאה בכיסנין' | גודל הזית בימינו, התוס' לא הכירו את הזית ורש”י הכיר | ההבדל בין פרי לירק | במה זכו בספרד 500 שנה עד לגירוש להוציא גאוני עולם? | מתי זיתים משכחים ומה יעשה כשאוכל זיתים בשביל שלא ישכח | רמז מהתורה לזה שהזיתים משכחים | פירוש 'כל השוכח דבר ממשנתו כאילו מתחייב בנפשו'.
זהירות מתולעים | תאנים קשה מאוד לברור אותם ולכן צריך לבדוק אותם טוב טוב ויאכל מהם מעט | מה שלא רואים בעין בריאה לא צריך לחשוש | ברכת הבננה מספק האדמה | מה יעשה כשיש לפניו בננה ופרי עץ? | ביום ט”ו בשבט מתפללים לזכות על אתרוג מהודר | טעם לקריאת שם הספר בני יששכר, ומתי מזכירו הבן איש חי | ברכת שהחיינו על האתרוג גם הנשים לא מברכות | אדם עתיד ליתן דין וחשבון על כל פרי שרואה ולא נהנה ממנו | שתיית ד' כוסות יין בלילה זה על פי הספר חמדת ימים, ולא נהגו בזה | ברכת הטוב והמטיב על יין אחר דווקא ביין ולא במיץ ענבים | מעלותיו של היין.
מנהג סעודת יתרו | פעם היו אוכלים הכל בכלים קטנים, שוחטים יונים | מעלת השמירה על המנהגים, וחידוש מהבבא סאלי | היום יש שיטה לבטל את התודעה היהודית, שאנשים ילמדו כל הדתות וכל השטויות שבעולם ובזה מאבד את כל האהבה לתורה וליהדות | הנוסח במשנה או בשביל החולה שיישן | מה יעשה בעץ לימונים משנת השמיטה? | אמירת תפילת 'רבון העולמים' בליל שבת.

לעוד וידאו מרן ראש הישיבה
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew


 ;