Menu

ברכת כהנים

שאל את הרב

תפילה מתוך העזרת נשים

  • אם ביהכנ”ס מרווח ודאי שאין זה ראוי, וכפי שהעיר כת”ר מדברי המשנ”ב והכה”ח, ועיין בהערות איש מצליח הארוכות על המשנ”ב שם ס”ק נ”ו (בהוצאה החדשה) שהאריכו בזה וחפשו צדדים להקל. ואם אינם רואים אחד את השני כתבו שם שאין  להקל, אא”כ המחיצה אינה גבוהה עד התקרה והעזרת נשים באותו גג של ביהכ”נ. ע”ש. והמסקנה הכי ברורה מכל זה שראוי להתרחק מהדבר הזה.
  • לגבי החשש של לא יפרוש מן הציבור יש צדדים לכאן ולכאן ובלא”ה לא כדאי לעשות כן מהטעם הנ”ל.
  • לגבי תפלתו של אדם נשמעת בביהכ”נ – אם המחיצה אינה גבוהה עד התקרה והם באותו גג מסתבר שנחשב לתפלה בביהכ”נ ע”פ האמור לעיל אך אם לא אין כאן דין ביהכ”נ (אא”כ גם שם עושים מנינים).
  • לגבי הסוד לא ידוע לנו בעיה בזה (ויתכן שיש, רק מה שחפשנו כעת לא מצאנו).
  • לגבי ברכת כהנים, נכלל בה, שהרי היא מועילה אפילו לעם שבשדות ק”ו לעומד בעזרת נשים.

הקראת ברכת כהנים על ידי החזן

המנהג המקורי שמוזכר ברמב”ם ומרן הוא שהכהנים מתחילים את יברכך.

והבא”ח פרשת תצוה אות א’ כתב שע”פ הסוד כדאי שהחזן יאמר תיבת יברכך, ושכן הוא שינה את המנהג בבגדאד. אולם באור תורה חשון התש”ן סי’ י”ט כתב שיש לנהוג כמו המנהג המקורי, וכתב שהסכים עמו מרן ראש הישיבה שליט”א. ע”ש.

כהן ששונא את אחד מהקהל רשאי לעלות לברכת כהנים?

במשנה ברורה (סי’ קכ”ח ס”ק ל”ז) כתב שאם הכהן שונא את הציבור לא יעלה. (ומקורו מהזוהר והובא בעוד אחרונים). ומשמע שאם שונא רק אחד מהקהל אין בעיה שיעשה ברכת כהנים.

ביטוי לא נכון בברכת כהנים

מקור הדין שהזכרתם בסי’ קכ”ח סל”ג ועיינתי שם ולא מצאתי ראיה לפסול בנ”ד, כי האומר לאלפי”ן עייני”ן הרי הוא משנה את ההבנה של המלה (אף אם אין הבנה אחרת), אבל האומר יאיר זה בדיוק ההבנה של יאר.

אם הדברים לא ברורים או לא נכונים נשמח לקבל תגובה.

ישתדלו עד השקיעה ובדיעבד יש מקום להקל גם בדקות שלאחר מכן (עיין משנ"ב עם הגהות איש מצליח מהדורה ב' בהערות שבסוף הספר סימן תרכ"ג)

אם עושה על פי דעת רבותיו שמתירים, אפשר לקחתו אף לכתחילה. ואם רבותיו לא מתירים, כדאי שלא לקחתו לפדיון לכתחילה.

מאמרים

לא נמצאו תוצאות

פרשת וירא – אין – ‘אין’!

מעשה באדם שנקלע בערב שבת לעיירה אחת, והיו בידו שטרות של עשרה רובלים. כיון שביקש שיישמרו בשבת במקום בטוח מפני עיניהם של גנבים וחומדי ממון, הלך לבית הכנסת והניח את שטרות הכסף בין דפי חומש אחד בסמוך לפסוק ”לא תגנוב” שבעשרת הדברות. במוצאי שבת, פתח את החומש, והנה השטרות אינם… דפדף עוד ומצא חצי מהסכום – חמשה רובלים בין דפי החומש ליד הפסוק ”ואהבת לרעך כמוך”…

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew