Menu

ברכות

שאל את הרב

האם מברכים על ניר נאה?

נוסח הברכה “שככה לו בעולמו” אין משמעותה דוקא בריות שה’ יצר, וא”כ בפשטות אפשר לברך גם על ניר נאה. אך בפוסקים לא מצאתי חידוש זה, ואולי מדברי הרע”ב האלו יש להוכיח כן.

האם מותר לברך ברכת האילנות בשבת?

מותר לעשות בשבת אך עדיף להמנע ולעשות ביום ראשון.

איך יש לבטא את המילה “צרכי” ב”אשר יצר”?

ע’ בקונטרס לאוקמי גירסא למרן ראש הישיבה (אות ה’) שהביא ב’ הדעות בזה. ושיש רבים שגורסים צְרָכַי ועיקר טעמו שזהו לשון רבים ושייך ע”ז לשון “כל, צרכי, אבל אם צָרְכִּי בלשון יחיד – מהו כל, ואף שיש שיישבו זה, מ”מ עדיף כנ”ל, וכן גרסו רבים מהאחרונים ושכן מוכח ממדרש תלפיות והראב”ע. ע”ש. וסיים שכן עיקר.

ברכת הגומל כשמוציא ידי חובה את הרוצים בכך

אם אתה יודע שיש שיוצאים ידי חובה בברכתך (ולא רק “מודיע” באופן כללי שמכוון להוציא), יש לברך בלשון רבים. כמ”ש מרן שליט”א בשו”ת מקור נאמן ח”א סי’ שכ”ט.

מי שחלה בחולי שאין בו סכנה צריך לברך “הגומל”?

כן ואפילו יום אחד.

האם מצרפים פת ומזונות לברכה?

מעולם לא שמענו שיצטרף מאכל מזונות להמוציא לענין נטילת ידים, או לענין ברכת המזון. ואמנם בפת הבאה בכסנין יש כמה דעות, וברוב המקרים לחלק מהפוסקים נחשב לחם גמור, מ”מ מחשש סב”ל אין מברכים.

מאמרים

לא נמצאו תוצאות

פרשת תזריע – ברית המילה מקיימת את העולם

וביום השמיני ימול בשר ערלתו (יב. ג)

לקריאה

פרשת שמיני – נשמת המצוה

ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה’ תעשו

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew