Loading
Menu
שאל את הרב
print
אא

אני לומד הלכות שבת ולא הבנתי מה ההבדל בין מלאכת קורע למלאכת מחתך, וגם לא מצאתי מה הסימן בשלחן ערוך של מלאכת מחתך?

הרב רזיאל כהן

מלאכת קורע, היא חלוקת גוף רך לשני גופים, והיא במהותה קלקול, אלא שהאדם מתכוין לחזור ולתקנו – "קורע על מנת לתפור".
מלאכת מחתך, היא בעצמה תיקון, והיא החותך גוף (בין רך בין קשה) במדה מסויימת הנחוצה לצרכיו. עיין בכל זה ביתר ביאור במנוחת אהבה חלק ג' בהקדמה לפרקים ט"ז וכ"א.
אין בשלחן ערוך סימן מיוחד למלאכת מחתך, ואם רצונך ללמוד ההלכות הקשורות למלאכה זו – כדאי שתעיין במנוחת אהבה הנ"ל. ובכלל, אם הנך מעוניין לדעת את הלכות שבת בהבנה טובה ומלאה, ראוי שתלמד על הסדר במנוחת אהבה, שאין כמותו לבהירות ולסדר.

שאלת המשך:

שאלתי היא אם מלאכת קורע היא על לתקן משהו ומלאכת מחתך היא רק על חיתוך על פי מידה אזי למה רק לכאורה מותר לחתוך נייר בשביל לנגב את הפה או את הידיים, הרי אם אני לא עושה את זה לפי מידה וחותך בידיים לא בכלי הדבר אמור להיות מותר אז למה ראיתי שאוסרים ? או אפילו לגבי נייר טואלת טוענים בשל כבוד הבריאות מותר לחתוך למה לא בנקל מותר? הרי לא חותך לפי מידה או ולא מתקן בזה משהו זה קריעה לשם השחתה אזי למה אסור? ומה הבדל בין זה לבין חיתוך עצי בשמים, שמותר לחתוך בידיים (צמח שכבר תלוש) כאמור בסימן שכב סעיף ה' בשולחן ערוך

הרב אהרן מאזוז

1. האוסרים לחתוך נייר כדי להשתמש בו, אוסרים משום תקון כלי וכמבואר בשו"ע (סי' ש"מ סעיף יג'). ע"ש.

2. מה ששאלת שזו קריעה לשם השחתה אינו מדויק, שהרי משתמש בנייר כדי לקנח את עצמו. ואף שאח"כ זורקו אין זו סיבה להתיר שהרי אסור לקטום קיסם לחצץ בו שיניו וכמבואר בש"ע (סי' שכ"ב סעיף ד' וכמב' שם) אף שזורקו לאחר מכן. ומ"מ יש מתירים בזה כיון שנשחת הנייר בשימוש בו אין זה חשוב כלי. עי' מנוח"א ח"ג פרק ט"ז סעיף י' ובהערות שם מס' 22.

3. מותר לחתוך עצי בשמים כיון שאין עושה מהם כלי, שאינו משתמש בהם רק נהנה בריח שלהם אבל כל שמתכוין להשתמש בהם כגון לחצץ שיניו וכדו' אסור וכמבואר בשו"ע (סי' שכ"ב ס"ד) וכמב' שם (ס"ק יג').

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0 /span>
×
ArabicEnglishFrenchHebrew