שאל את הרב
print
אא
האם מותר לגבר נשוי לדבר בטלפון עם אשה נשואה שעובדת איתו בענייני עבודה, השיחות אורכות גם חצי שעה ויותר, לפעמים גם בשעות הערב. האם זו עבירה ואם כן כיצד ניתן לכפר עליה.
והאם יש בעיה לאדם דתי לעבוד בחברה שיש בה אנשים ונשים חילונים, ואין שם הקפדה כלל על לבוש צנוע או צניעות בכלל. והאם כדאי בגלל זה לעזוב עבודה זו ולחפש אחרת.

הרב אליהו מאדאר

בתחילה צריך לידע ולזכור שפרנסתו של אדם ומזונותיו ורווחיו, הם אך ורק מאת הבורא ברוך הוא כי הוא לבדו משביע לכל חי רצון וזן את העולם כולו בטובו, מקרני ראמים ועד ביצי כינים. אלא שנגזר על האדם לעבוד לפרנסתו, וצריך לעשות השתדלות, כדי להשיג את מזונותיו, ואם כן הדבר ברור ופשוט שעליו לעבוד עבודה שרצויה לפני ה' יתברך, ולא שיעבוד במקום שהוא נגד רצונו חלילה. כי הרי הוא המפרנסו ורק ברצונו ירויח, ואיך יתכן שיעשה דבר נגד רצונו, ויתפרנס?! ומה שיש אנשים שעובדים בדברים אסורים ובמקומות לא טובים ומתפרנסים, הוא בבחינת עושר שמור לבעליו לרעתו, ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו, אבל הרוצה לעשות רצון בוראו, ודאי שיעבוד עבודה כשרה ונקיה כרצון הבורא.
ומעתה בשאלה הנשאלת גבי עבודה עם נשים ודיבור עימהן, הנה אמנם דיבור סתם עם אשה לצורך, אינו אסור מן הדין, אמנם אם מדברים זמן ארוך, אפשרי שיבואו לידי קירוב והרהור, ואם יודע בעצמו שדיבורים אלו הביאו או יביאו לו הרהורים, ודאי אסור, ושחוק וקלות ראש וקלות דעת ושאלת שלום אסורים מן הדין עם כל אשה זרה. והנה בעבודה עם נשים אפילו אם באים לשם בצניעות, הדבר ידוע שקשה מאוד ליזהר ולשמור על ההלכה ובמשך הזמן מגיעים גם לשחוק וקלות ראש וקרבה, וכמה מכשולים נגרמים מזה רח"ל, וכל שכן שבעוונות הרבים על פי רוב הנשים אפילו שומרות תורה ומצוות, מגיעות לשם בבגדים מהודרים, וכל שכן אם מגיעות עם פאה נכרית בר מינן, שבודאי יצר הרע משחק שם, והמכשולות רבים, וקל וחומר אם יש שם נשים שאינן שומרות תורה מצוות, ומגיעות בבגדי שחץ ושלא בצניעות כלל. איך אפשר שישמור עצמו מהסתכלות ודיורים והרהורים, שכבר הם עצמם אסורים. וכל שכן אם יגיע ליותר מזה חלילה. והוא הביא את כל זה עליו. וכי חושב שבזה הוא ישיג פרנסתו המיועדת לו מהבורא, והרי כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ומחכים לו ובודאי כשישמור על עצמו לא יחסר לו מאומה.
ולכן על העבר צריך לעשות תשובה, דהיינו עזיבת החטא, חרטה וידוי, וקבלה לעתיד, ואם חלילה נכשל באיסורים יעשה עליהם תשובה כפי הצריך. ובפרט בימים אלו שהם ימי השובבי"ם ימים קדושים שנועדו לתיקון העוונות בכלל, ולתיקון עוונות אלו בפרט, כנודע. ומכאן ולהבא צריך לעזוב עבודה זו, ולחפש לו מקום אחר ראוי לעבוד בו לירא שמים, ויתרחק מכל נדנוד איסור, ובודאי ה' לא יעזבנו, והפסוק אומר לא ראיתי צדיק נעזב, ויתן לו פרנסה בשפע גדול, מידו המלאה הרחבה העשירה והפתוחה. חזק ואמץ!

שאלת המשך:

אני בחורה רווקה בת 20 התחלתי עבודה חדשה במסגרת העבודה בד"כ אנו 2 בנות ושלשה גברים(כולם חרדים נשואים) אך יש פעמים שאני נשארת לבד עם הגברים - המנהל ושתי עוזרים ניתן לציין גם שהאוירה קצת פתוחה (לעיתים שירים חילוניים)אני משתדלת ככל יכולתי להמנע מדיבור אך יש דברים שהם לצורך עבודה ואין ברירה. האם עלי לעזוב את מקום העבודה או לעשות לי גדרים מסוימים ע"פ ההלכה?

הרב אליהו מאדאר

לפי הנראה מהשאלה המקום בעייתי. והנה אם המקום סגור יש איסור יחוד אפילו אם אתן שתי נשים, וכ"ש אם את לבדך, ואפילו אם המקום פתוח ואין חשש  יחוד, מ"מ נראה שהפרצה גדולה, וכבר ציינת בעצמך את האוריה הפתוחה ומי יודע עד היכן הדברים יגיעו, ועוד שירים חילונים אשר עיקרם עוסקים בהבלי העולם ותאוות העולם הזה. ומי ערב לנו שהם לא יושפעו מזה כעת או בעתיד. 
וע"פ רוב אנשים שעובדים עם נשים במקום אחד הם קלי דעת ומדברים עם נשים חופשי ואפשר לבוא לידי מכשולים רבים.
ולכן לענ"ד אם את רוצה לשמור על עצמך ולא לרדת ברוחניות ובקדושה נראה לי שאין עבודה זו מתאימה ואולי אסורה גם ע"פ ההלכה כנלע"ד.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0