שאל את הרב
print
אא
בימינו יודעים הרבה דברים בעניני מציאות הטבע שאינם נזכרים בש"ס ופוסקים. הרבה מהראשונים כתבו שלמדו את מציאות הטבע מספרי הגויים או מחקירותיהם שלהם עצמם. בגמרא אנו מוצאים ששמואל הודה שאינו יודע הכל: "אמר שמואל נהירין לי שבילי דשמיא כשבילי דנהרדעא לבר מכוכבא דשביט דלא ידענא מאי ניהו". [ברכות דף נ"ח ע"ב]. הרלב"ג כתב: "כי לא יחויב שיהיו לנביא כל הדעות האמתיות בענין סודות המציאות." [רלב"ג, פירושי התורה, ביאור דברי הספור, בראשית טו, ד]. אם אפילו נביא אינו יודע את כל סודות המציאות, קל וחומר מי שאינו נביא. רבינו אברהם בן הרמב"ם כתב במפורש שמעלת חז"ל הייתה בפרוש התורה ולא בידיעת המציאות. הגר"א למד והמליץ לתלמידי חכמים ללמוד את חכמת מציאות הטבע מספרי הגויים.
מאידך, בין החרדים בימינו נפוצה הדעה ש"הראשונים כמלאכים" גם בידיעת מציאות הטבע ולא רק בפרוש התורה. לפי אמונה זו, כל מה שאנו יודעים היום כבר היה ידוע לחז"ל. האמנם ידעו חז"ל על אטומים, מולקולות, גלי רדיו, חיידקים, וירוסים, ופיסיקה גרעינית? יש גם אומרים שהרמב"ם ידע את חכמת מדעי הטבע ברוח הקדש למרות שהרמב"ם מעיד על עצמו שלמד זאת מספרי הגויים. כיצד מיישבים את הסתירה הזאת? האם יש מקור קדום לדעה ש"הראשונים כמלאכים" שייך גם לידיעת מציאות הטבע, בנגוד למה שהראשונים מעידים על עצמם?
קראתי כמעט כל מה שנכתב על התירוץ הדחוק של "השתנות הטבע" ומאידך על הדעה הנוגדת שלא הטבע השתנה אלא ידיעת הטבע. לא תרוצים דחוקים לסבר את האוזן אני מחפש, אלא את ידיעת האמת.

הרב מצליח מאזוז

הראשונים בוודאי שלא ידעו את כל המציאות ופירשו סוגיות בש"ס על פי ידיעותיהם בטבע, ראה בזה בדברי מרן ראש הישיבה שליט"א במאמר דעת הרי"ף והרמב"ם בענין בין השמשות דרבינו תם ונדפס במשנה ברורה ח"ג שבהוצאת הישיבה. ובסוף ספר דרכי העיון בסופו בענין גודל השמש. ואין זה סותר שפעמים רבות הבינו והשיגו הראשונים ברוחב בינתם מה שהגיעו החוקרים בימינו. או בסוד הנגלה ליראיו, וגם חז"ל יש דברים שסמכו על ידיעת חכמי אומות העולם בימיהם. עיין במנוחת אהבה (חלק ג במילואים שבסוף הספר). ואמנם בענין ההוא כנראה שדווקא צדקו חז"ל עיין בספר מהפך 2 לרב זמיר כהן.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0