Menu
שאל את הרב
print
אא

כיצד אדם יאמר "מה שאכלנו יהיה לשבעה ומה ששתינו יהיה לרפואה" אם לא שתה בסעודה? האם יש מעלה לשתות בסעודה?

הרב רזיאל כהן

– הנוסח קבוע ונתקן באופן כללי, ובודאי שאין לשנותו אם לא שתה בסעודה, יוכל לכוין על מה ששתה במשך היום שיהיה לרפואה.

– מפורסמת דעת המרדכי שאדם שאכל ולא שתה לצמאו, אינו חייב בברכהמ"ז מן התורה, אלא שאין הלכה כמותו.

שאלת המשך:

מי "תיקן" את הנוסח הנ"ל? אינו מופיע לא בנוסח של האשכנזים ולא בשל התימנים! במה זה שונה ממ"ש האחרונים שמי שאוכל במקום שיש גוים יוסיף "יברך כל אחד ואחד מאתנו ב'בני ברית' "?אמנם חשבתי שאפשר ליישב ולפרש כך: מה ששתינו, כלומר כלום ונמנענו מלשתות קולה ושאר משקים המזיקים, יהיה לרפואה.

הרב רזיאל כהן

ברור לכל שלא התכוונתי בתשובתי הקודמת לומר שהנוסח “מה שאכלנו” וכו’ נתקן ע”י אנשי כנסת הגדולה, אלא הוא מתוקן ומקובל אצל הספרדים במשך מאות שנים, ולעולם אף אחד לא התחכם להשמיט חלקים ממנו.

וכן פסק מרן ראש הישיבה במקור נאמן ח”א (סי’ רפ”א) שלא להשמיט “מה ששתינו” אע”פ שלא שתה.

והקושיה ע”ז מהערת הפוסקים להוסיף בנוסח הרחמן (כשאוכלים עם גויים) הוא יברךכל אחד ואחד ממנו “בני ברית” אדרבא היא ראיה לדברינו, שאם טרחו הפוסקים (החל מהכלבו והמג”א והט”ז וכו’) והזהירו שהאוכל עם הגוי שיוסיף את הביאור הנ”ל בנוסח הרחמן, למה לא הזהירו חכמי האחרונים על מקרה מצוי יותר שמי שלא שתה בסעודה (כהזהרת הרמב”ם…) ישמיט מהנוסח? אלא ודאי שיש להבדיל בין הוספת ביאור בבקשה, שאין בהקפידה, ובין השמטה מן הנוסח המתוקן.

לפני כחמישים שנה חשב אחד חכם בעיניו (זצ”ל) להשמיט מנוסח הבקשה שאחר ברכת הלבנה כשם שאני רוקד כנגדך “ואיני יכול ליגוע בך”, בטענה שכיום יכולים ליגוע בירח… – ולעזה עליו כל המדינה.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew