שאל את הרב
print
אא
ראיתי לחכם אחד שכתב מאמר שבו מסיק שגם לדעת בה"ג וגם לדעת רב יהודאי גאון מי ששכח לספור את העומר יום אחד ממשיך לספור עם ברכה (חוץ מאם שכח בלילה הראשון שאז דעת רס"ג ורב יהודאי גאון שאינו סופר בברכה אח"כ). שאלתי היא אם דבריו נכונים, ואם כן, האם בכל זאת יש להתחשב בדעת התוס' והיראים והמרדכי שכתבו שדעת בה"ג שלא לברך, או שנאמר שבהגלות נגלות דברי הגאונים במקורם, הדין והמנהג ישתנו?

רבני בית ההוראה

דברי החכם הנזכר אינם מוכרחים בביאור כוונת בה"ג, ואפשר לפרש כוונת בה"ג כהפירוש המקובל בדעתו שאם לא ספר יממה אחת מכל אחת מיממות הספירה אינו רשאי לברך בשאר ימים, וכמו שהבינו כמה וכמה ראשונים בדבריו. ומלבד זאת, ישנם ראשונים בודדים שכתבו מעצמם כדעת בה"ג, ויש לחוש לדבריהם. וכן המנהג פשוט מדורי דורות, וכיון שאין הכרח גמור לבטלו, אין לנו אלא להמשיך בו. ומכל מקום, בהצטרף עוד איזה סניף להורות לברך, אפשר לצרפו לרוב ככל הפוסקים שחולקים על בה"ג וסוברים שכל לילה מצוה בפני עצמה היא ואפילו שכח כמה לילות סופר בלילות הבאים עם ברכה. (מר חמי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א בספר דמות הכסא חלק א' עמודים קצ"ט-ר'. וראה עוד בחזון עובדיה אבילות חלק א' עמוד קפ"ח). ע"ה דקל כהן ס"ט.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0