Loading
Menu
שאל את הרב
print
אא

מה היא דעת תורה לגביי אדם שמשתייך לארגון מסוים שטוען שכל הבדצים אסור לאכול מהם והאוכל מהם אוכל נבלות וטרפות אחד מהם משתתף בשיעור אצלנו ועורך שמחה לבנו באולם שמחות ולא מזמין בשר רק דגים וסלטים בטענה שלא מאכיל טרפות את עם ישראל כשאנו פונים אליו ואל רבו האם תוכלו בשר שאחד מחכמי ישראל יורו לאכול או מרן הרשל"צ מורה לאכול הם עונים לא ומכנים רבנים מסויימים בשמות גנאי ואם ארע למישהו חלילה צער מסויים טוענים שזה בגלל שהצביעו למפלגה מסויימת ואוכלים בשר טרף ומבקשים תשלום בהוראת קבע שיכופר להם. האם להמשיך וללמד את האיש ? האם להשתתף בשמחתו? האם הם מחללים כבוד שמים ותלמידי חכמים ?

הרב מאיר גבאי

דבר ראשון צריך לדעת שגם בדגים מסוימים יש תולעים מסוימים ויש מחלוקת בין חלק מההכשרים שמתירים תולעים אלו בטענה שלא פירשו חוץ לדג ומותרים באכילה. ויש חולקים וס"ל שהם נכנסים מבחוץ.

מי שטוען שכל הבדצי"ם מאכילים טרפות זה מוציא שם רע ואולי צריך ל…

עד אחד נאמן באיסורים ואפילו אשה נאמנת על השחיטה כמבואר בתוס' בגיטין (ב' ע"ב) ד"ה עד אחד ע"ש.

ואפילו אם חלילה היה עוף אחד או שנים שנטרפו בשחיטה ח"ו ולא הרגישו בו. הרי זה בטל ברוב דהוי כחתיכה שאינה ראויה להתכבד- תרנוגלת בנוצה לפי כמה פוסקים, ומותר מדאוריתא לכו"ע.

והאדם שמוציא לעז אינו יכול  להצטרף אתם למנין, ולא יכול למצוא עדים לחופה וקידושין אם לשיטתו כולם פסולים והאשה אינה נשואה ואם הוא נשוי עם עדים שאוכלים בשר לדבריו קידושיו אינם קידושין וכו' להיכן נגיע עם זה … אין גבול .

וצריך להסביר לו בדרכי נועם שודאי צריך לחפש את הבד"ץ הכי מהודר, אבל אסור לומר שהשאר מאכילים טריפות אא"כ באו שני עדים שיודעים הלכות טרפויות ומעידים בפני ב"ד על מקום פלוני שעושה טריפות עם הכשר וישבו הדיינים ובדקו והוציאו פסק שאוסר לאכול מהכשר זה, וכל זמן שלא הגיעו למצב זה הכל בחזקת כשרות.

כבר היה דין תורה על נושא זה על הכשר מפורסם במעורבות הרבות הראשית ובדקו וחקרו, וההכשר הזה ממשיך, וזה סימן שלא דובים ולא יער, ומה שדיברו סתם דיברו או שאינם יודעים להבחין בין כשר לטרף.

גיסי נר"ו ת"ח הביאו  לו הסרטה של שחיטה שאינה טובה לטענתם כגון שעושים הולכה ללא הבאה בסכין (דרך אגב זה גם כשר בסכין גדולה ב' צוארים – רק הידור) והוא לא רצה לשמע את המלל המובא יחד עם ההסרטה שלא יושפע, וראה שעושים כראוי הולכה והובאה רק במהירות ולא ניכר כ"כ 

וכבר אמרו הקדמונים לפני שיקפיד אדם על מה שמכניס לפיו יקפיד על מה שמוציא מפיו.

וה' ישכין שלום בנינו ויחזירנו בתשובה שלמה אמן

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0 /span>
×
ArabicEnglishFrenchHebrew