Menu

תנ"ך

שאל את הרב

תרגום משלי המלה קצין

חצדא ולא צחדא.

התרגום למשלי הוא לא מיהונתן בן עוזיאל, כמבואר במסכת מגילה (דף ג’ ע”א) שלא תרגם יהונתן כתובים.

ביאור “חצדא” הוא קציר (בר’), וכמו שמתרגם אונקלוס על הפסוק “ובקוצרכם את קציר ארצכם” (ויקרא י”ט ט’), וקציר פירושו גם קצין כמ”ש רש”י בערכין (דף ל”ג ע”א ד”ה קציר). מקור הדברים מספר לחם הביכורים דף קכ”ז ע”ב שג”כ התקשה בזה, ותי’ כנ”ל המו”ל שם. ע”ש.

קדמא וזקף קטן

מלרע כמו שכתבת באפשרות השניה

קריאת ההפטרה בדקדוק

בודאי שהניגון חשוב, ואם מקפידים בשירים בטלים לשיר אותם בניגון מדוייק.

תורה שלמה שלנו כל שכן, ואיך ולמה נזרוק מסורת של מאות ואלפי שנים.

אבל כמובן שהשלום חשוב יותר מן הכל. ואם אפשר להמציא לידו של הקורה הקלטות שיוכל ללמוד בהם הניגונים. ויקבל זאת ברוח טובה תבוא עליכם ברכה

מנהג קריאת מגילה בלי טעמי המקרא

מרן ראש הישיבה שליט”א בספר סנסן ליאיר (עמ’ שצ”ו) האריך בזה והביא שכן מנהג תונס לקרוא בלא טעמים, והביא חלק מהמקורות שהבאתם, ובכל זאת כתב שם שמצוה לקרותה עם טעמי המקרא, וכתב שם שמר אביו מרן האיש מצליח זצ”ל שינה את המנהג גם בתונס וקרא עם טעמי המקרא. ע”ש. והעולה מדבריו שאמנם אין חובה לשנות ויש על מה לסמוך, אבל כדאי וראוי לקרוא עם טעמים.

מנין שקוראים ספרי כתובים בניגון של שיר השירים?

כי זה מנגינה של כתובים כללית, ושייכת בכל ספרי הכתובים מלבד יוצאים מהכלל.

האם צריך לנגן את הטעם “פסק” אחרי שם השם השני בק”ש?

כשקוראים בטעמים ודאי שיש להקפיד בזה, אך כשקוראים ק”ש בדרך כלל בגלל שמאריכים באמירת המילים (בגלל הכוונה) אין עושים טעמים כלל.

מאמרים

הוי מחשב…

א"ר שמואל בר נחמן אמר רבי יוחנן מאי דכתיב "על כן יאמרו המושלים"? "המושלים" אלו המושלים ביצרם "בואו חשבון" בואו ונחשב חשבונו של עולם, הפסד מצוה כנגד שכרה

הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן