Menu

שונות

שאל את הרב

נתינת השם “ציון” לבת

כל שם שהוא של בן יש בעיה לקרוא לו לבת. ואמנם בתנ”ך ציון תמיד לשון נקבה (לדוגמא: ותאמר ציון עזבני ה’), ומ”מ מכיון שמקובל היום לקרוא כך לבן לא כדאי לקרוא לבת כך.

אדם שפגע בתלמיד חכם שלא בפניו האם צריך לבקש את סליחתו?

לא מצאתי מקור מפורש להקל בזה, אבל כך מסתבר, שאין עליו בזה אלא עוון שבין אדם למקום. וכדין לשון הרע שציין כת”ר.

ובפרט שמפורסם בשם הגאון ר’ ישראל סלנטר שגם באופן שנתגנה המדובר אצל השומעים, אם בעל הדבר אינו יודע מזה אין לצערו ולבקש את מחילתו. וכ”פ הגרש”ז אוירבך בהליכות שלמה (תשרי פ”ג).

ומהיות טוב נראה שיבקש מהרב מחילה באופן כללי דרך הטלפון ושלום על ישראל.

כיצד עושים עילוי נשמה?

  • לעילוי נשמת ההורים קודם כל כדאי לומר קדיש היכן שאומרים קדיש יתום.
  • לגבי תרומה כמבון שכל תרומה (וגם כל מצוה) שהבן עושה הרי היא מזכה את ההורים (אפילו אם לא אמר במפורש שזה לעילוי נשמתם). וטוב לתרום ספרי קודם למקום שלומדים בהם, ולכתוב עליהם שהם לעילוי נשמתם, שבזה כל הלימוד שילמדו אח”כ יהיה לעילוי נשמתם.
  • וכן לתרום לתלמידי חכמים הזקוקים לתמיכה – זה צדקה מעולה מאוד.

מקור המנהג לנער הבגד באמירת “והסר מעלינו מכת אויב”

בספר דרך אר”ץ של מנהגי ארם צובא לא הביא מנהג זה.

ובפשטות נראה שמנהג זה יסודתו ע”פ מ”ש הבא”ח בשו”ת תורה לשמה סי’ ל”א. ע”ש.

צוואת ר יהודה החסיד

ה’ באב יום הילולת מרן האריז”ל

כתב מרן הגרע”י זצ”ל בספרו יביע אומר חלק ב’ (א6בהע”ז סי’ ז’) שישנו את שמה של הבחורה ושיתרגלו בכלה שלושים יום, ותקבל ברכה מכמה גדולי הדור ואז אין כל חשש בזיווג זה, עכ”ל הטהורה.

[אגב אם שם הכלה וחמותה שוים ויש שם נוסף לאחת מהן בזה יותר קל להקל כמ”ש כמה אחרונים הרב תירוש ויצהר (סי’ כ”ד) בשם החת” שעשה מעשה כן. וכ”כ בכרם שלמה (א”ע סי’ ב’)].

מנהג תוניס ששם הכלה לא יהיה שווה לשם אם החתן

בספר עלי הדס עמוד 740 כתב שאין בזה מנהג בתונס ויש מקפידים ויש שאינם מקפידים. ולכן אפשר להוסיף שם כנהוג ולגשת לשידוך. בהצלחה.

מאמרים

להבין משל במליצה – קשוט עצמך

קשוט עצמך ותקן את הדברים, ורק אח"כ קשוט אחרים. ומום שבך אל
תחפש בסובבים – ותתבונן במה אינם טובים. ואם תכרה לאחר בור, בו תפול
ולא תעבור.

פרשת ואתחנן – רק עוד תפלה אחת

ויאמר ה’ אלי רב לך אל תוסף דבר

לקריאה

זכר רב – ר’ ישראל מאיר הכהן – החפץ חיים זצ”ל

משנתו זכה וברה. שומר פיו ולשונו, והיא ראשית

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew