Menu

פסח

שאל את הרב

אי עשיית שריפת חמץ

אם עשית ביטול לחמץ – לא עברת שום איסור מדאורייתא, ועל איסור דרבנן א”צ תיקון רק לשים לב לפעם הבאה.

כמו כן אם לא עשית ביטול אבל נקית את הבית לפסח ולא נשאר שם חמץ (יותר מכזית) כנ”ל.

אבל אם לא עשית כלום ואח”כ נמצאת בבית חמץ יותר מכזית, הרי זה עובר בבל יראה ובל ימצא, וצריך לעשות ע”ז חרטה וידוי וקבלה לעתיד, וכדאי ללמוד ספר שערי תשובה לרבנו יונה או הלכות תשובה להרמב”ם.

האם מותר לשתות ארבע כוסות של ליל הסדר על ידי קשית?

בשו”ת מקור נאמן (ח”א סי’ רפ”ז) נשאל מרן שליט”א על ברכה אחרונה בשתיה ע”י קשית, וענה: אם לא הפסיק בשתייתו יכול לברך. ע”ש. והוא הדין לליל הסדר שצריך ג”כ להקפיד על שתיה בכדי שתיית רביעית.

שיעור אכילת מצא בפסח לברכת המוציא

כבר הזכרת בדבריך תירוץ דהמצוה (בליל פסח) קובעתו לברך עליה המוציא.
אמנם לענ”ד קושיה מעיקרא ליתא, שהעיקר בזה דכל שמברכים עליו המוציא אם קובעים עליו סעודה, יוצאים בו ידי חובה בפסח, שיש עליו שם “פת”, ולא המעיט אלא דבר שאי אפשר לעולם לברך עליו המוציא, אפילו ע”י קביעות.

והארכתי בזה בס”ד בשו”ת מחקרי ארץ ח”א (סי’ מח) ע”ש. (נמצא באוצר החכמה).

האם שיפודים צריכים הכשר לפסח?

שיפודים חדשים של עץ או מתכת א"צ לקנות בכשרות לפסח.

מדוע מניחים דווקא עשרה פתיתים בבדיקת חמץ?

באמת הפוסקים לא קצבו כמה פתיתים לשים, רק לפי הקבלה יש ליתן עשרה פתיתים.

דעת מרן רה"י בענין מצות רכות בהכשר הרב מחפוד

מרן רה”י בד”כ סומך על הרב מחפוד, אע”פ שהוא עצמו אינו אוכל מצות רכות.

מאמרים

קובץ הלכות פסח ה’ נסי – לצפיה והורדה

קובץ הלכות פסח מתוך ספרו החדש של מרן ראש הישיבה הרה"ג מאיר מאזוז שליט"א

פרשת יתרו – התשובה – דף חדש

וישמע יתרו כהן מדין וגו’ (יח. א)   

לקריאה

פרשת בשלח – מעשה קטן – שכר גדול

ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew