Menu

פסח

שאל את הרב

אכילת עוגה שנעשית מקמח מצה בערב פסח

חבל שאתה ממהר לכתוב בתקיפות: “זה אינו”, בשעה שאפילו לא טרחת לפתוח את הספר המצויין בהערה שם.

ולגופו של ענין, אכן בחזון עובדיה כתב להחמיר בזה, אך כשנשאל למעשה התיר, ואמר שבספרו הוא רק העתיק דברי הרמ”א כמות שהם. וזה הובא בשמו בספר מעין אומר.

זה אמנם נשמע קצת מוזר, ומי שירצה להתווכח יגיד שאין לסמוך על מעיין אומר וכו’. אבל הדברים נראים אותנטיים מאד. ומי שיעיין בסוגיא יראה שכך עיקר הדין לספרדים (וגם לאשכנזים לא פשוט להחמיר, לולא דברי הרמ”א). וכמו שהארכתי בזה בס”ד במחקרי ארץ ח”א סי’ מ”ד (נמצא באוצר החכמה, ומסתמא גם בחנות הספרים של הישיבה).

האם אפשר לעשות סיום מסכת מתלמוד ירושלמי?

בודאי שאפשר.

מדוע אומרים הלל גמור בתפילת ערבית של ליל פסח?

בפשטות הלילה הזה הוא עיקר גאולתן של ישראל. ושביעי של פסח גם הוא נדבך חשוב בגאולתן של ישראל, אך שם ידועים דברי חז”ל שאמר הקב”ה למלאכי השרת “מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה”?

אם מועיל להיפטר מתענית בכורות על ידי למוד משנה אחת בהבנה?

תענית בכורות היא דין גמור ומוזכרת בשלחן ערוך סי’ ת”ע ס”א, וגם ההיתר של סיום מסכת הוא רק בגלל שירדה חולשה לעולם בזמן הזה, ובדורות עברו היו הבכורות צמים בערב פסח, ולכן א”א להפטר ע”י לימוד משנה אחת. מה שכן לדעת מרן שליט”א אפשר לעשות סיום מסכת גם על משניות בלבד אם למד בהבנה ברורה כגון עם פירוש הרע”ב. ומי שיודע מעכשיו שבערב פסח יהיה במקום שאין בו סיום, יתחיל מעכשיו ללמוד מסכת כדי שיהיה לו סיום בערב פסח.

אי עשיית שריפת חמץ

אם עשית ביטול לחמץ – לא עברת שום איסור מדאורייתא, ועל איסור דרבנן א”צ תיקון רק לשים לב לפעם הבאה.

כמו כן אם לא עשית ביטול אבל נקית את הבית לפסח ולא נשאר שם חמץ (יותר מכזית) כנ”ל.

אבל אם לא עשית כלום ואח”כ נמצאת בבית חמץ יותר מכזית, הרי זה עובר בבל יראה ובל ימצא, וצריך לעשות ע”ז חרטה וידוי וקבלה לעתיד, וכדאי ללמוד ספר שערי תשובה לרבנו יונה או הלכות תשובה להרמב”ם.

האם מותר לשתות ארבע כוסות של ליל הסדר על ידי קשית?

בשו”ת מקור נאמן (ח”א סי’ רפ”ז) נשאל מרן שליט”א על ברכה אחרונה בשתיה ע”י קשית, וענה: אם לא הפסיק בשתייתו יכול לברך. ע”ש. והוא הדין לליל הסדר שצריך ג”כ להקפיד על שתיה בכדי שתיית רביעית.

מאמרים

קובץ הלכות פסח ה’ נסי – לצפיה והורדה

קובץ הלכות פסח מתוך ספרו החדש של מרן ראש הישיבה הרה"ג מאיר מאזוז שליט"א

פרשת תזריע – ברית המילה מקיימת את העולם

וביום השמיני ימול בשר ערלתו (יב. ג)

לקריאה

פרשת שמיני – נשמת המצוה

ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה’ תעשו

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew