Menu

חנוכה

שאל את הרב

צירוף אדם נוסף להדלקה באמצעות שיחת וידאו

– גם דעת מרן ראש הישיבה נר"ו שצריך להיות עמו לפחות עוד אדם אחד נוסף.

– ומסתבר שלא יעזור אם יערוך באותו מעמד שיחת וידאו ישירה, עם חבר הנמצא במקום אחר, כשם שלא מועיל זה לצרף עשרה למנין, (ואע"פ שיש לחלק  בין הנושאים – סב"ל).

שאלות אקטואליות – חנוכה בימי קרונה

א. אם יש מנין בשטח אחד ידליקו נרות.

ואם הם במרפסות שמצטרפים ביחד למנין, לא ידליקו.

ב. ידליק פעמיים.

ג. בפעם השניה בלא ברכה.

ד. ג"כ כנ"ל.

ה. בשעת ההדלקה יפתחו את החלונות ויצטרפו ביחד.

הדלקת נרות חנוכה בפלג

אם במקום מגוריו ממשיכים להסתובב ברחוב גם בשעות מאוחרות – ודאי שעדיף להדליק מאוחר.

אבל אם מדובר על הדלקה בשעות מאוחרות מאוד – יש בזה צדדים לכאן ולכאן, ולענ"ד הדלקה מאוחרת עדיפה ממוקדמת.

ביאור דברי מרן הש"ע במה שכתב על זמן הדלקת נר חנוכה

נראה דס"ל לאחרונים ז"ל ששקיעה שניה נקראת סוף השקיעה ביחס לשקיעה הראשונה הנראית לעניינינו, אבל הוא כולל את כל זמן בין השמשות. (לפי דרך ר"ת שקיעה זו היא הרגע שהשמש יוצאת מחלונה ונכנסת למקום שהוא מעל לרקיע ואורה נמשך אלינו דרך החלון ונעלם לאט לאט וכשנעלם לגמרי הוא צאה"כ וכל זמן זה נקרא שקיעה שניה) אלא כשאנו דנים על השקיעה שניה לשלול שקיעה הראשונה אנו קוראים לתחילת שקיעה שניה סוף השקיעה, שביחס אליה היא נקראת סוף שקיעה ולא שקיעה ראשונה. אבל מצד לשון סוף השקיעה אין בו הכרעה רק שמ"מ אם הוא נכתב בסתם, משמעותו לסוף השקיעה מכל וכל (ועיין עוד תוס' מנחות ב' ע"ב) ד"ה נפסל וכו' ואכמ"ל)

ומעתה אף שמרן ציין לתוס' שכתבו סוף שקיעה במשמעות שקיעה שקודם ביה"ש מ"מ הרי לא נתכון אלא לאפוקי שקיעה ראשונה אבל לא נחית אם בתחילת השקיעה או סוף השקיעה והאחרונים משמע להו בנר חנוכה שיש להדליקו בזמן שהחשיך לגמרי וכמו שמבואר בכמה ראשונים וכמו שביאר הב"ח ומשמע להו שסתם לשון סוף שקיעה שניה לאפוקי שקיעה ראשונה יותר משמע סוף שקיעה מכל וכל והיינו צאת הכוכבים.

ולפי האמור תבין שאין להקשות למה מרן לא כתב שלדעת הטור יש להדליק בצאת הכוכבים, שנראה שמרן בב"י לא נחית לזה אלא לבאר למה הוסיף על לשון הגמ' שאמרו סתם משתשקע החמה, וגם האחרונים לא ביארו כן בדעת מרן אלא ע"פ דברי הראשונים שכתבו כן. ואם היו יודעים שדעת רוב הראשונים אחרת היו פוסקים כן ומפרשים כן בכוונת מרן שלשון "סוף השקיעה" אינה מכריעה וכאמור. (מלבד הגר"א שנראה שמבין שלשון סוף השקיעה בסתם משמעות צאה"כ אלא שהוא חולק על מרן ודעתו כשאר הראשונים ע"ש ודו"ק

מדוע הסדר בהדלקת נ"ח הוא כמנהג המקובלים ואילו בקריאת מגילה לא עושים כך ?

אין הכרח גמור לדמיון, וכל החצי שעה של ההדלקה הרי זה מצוה, והרי הרואה נר חנוכה מברך בודאי אחרי ההדלקה. ועכ"פ כל הפלפול בזה אך למותר, שהעושים כן משום שסוברים שכך הוא על פי הקבלה, ואין זה דומה למגילה, וכל דבר לפי עניינו. אף שכמובן גם על פי הקבלה אין זה מוסכם, וכמו שציינתם לבן איש חי שהיה ענק בקבלה וברך כל ג' הברכות קודם ההדלקה. וע"ע בשו"ת יצחק ירנן חלק ח' (סימן כ"ה) באורך.

נראה שמעיקר הדין יכול, כיון שא"צ בית המיוחד לו דוקא, וכמו שיוצאים האורחים בהדלקה בבית הכנסת. אבל למעשה לא נכון לנהוג כן, מכמה טעמים .

מאמרים

הנס שבטבע

רופא שבדק את הגראי”ל שטיינמן זצ"ל בערוב ימיו, אמר לו בסיום הבדיקה: "כבוד הרב, אתה חי כל רגע בנס…".

מיד החזיר לו הרב "גם אתה!".

הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew