Menu

בית כנסת

שאל את הרב

זמן אמירת שיר השירים

זה בסדר גמור, וא”צ לשנות.

האם אפשר לקבע מזוזה בחזקת כשר בפתח בית כנסת?

אדרבא מעיקר הדין בית הכנסת פטור ממזוזה כמבואר בש”ע יו”ד ס”י רפ”ו ס”ג, ולכן אין שום עיכוב בדבר.

ישיבה בד’ אמות של המתפלל לצורך הנחת תפילין של יד

רשאי לישב בשעת ההנחה לצורך ההנחה בלבד.
אך אחר גמר מעשה ההנחה לא ישאר יושב אע”פ שעדין התפילין עליו (אשי ה’ פ”ב ס”ח)

תפילה מתוך העזרת נשים

  • אם ביהכנ”ס מרווח ודאי שאין זה ראוי, וכפי שהעיר כת”ר מדברי המשנ”ב והכה”ח, ועיין בהערות איש מצליח הארוכות על המשנ”ב שם ס”ק נ”ו (בהוצאה החדשה) שהאריכו בזה וחפשו צדדים להקל. ואם אינם רואים אחד את השני כתבו שם שאין  להקל, אא”כ המחיצה אינה גבוהה עד התקרה והעזרת נשים באותו גג של ביהכ”נ. ע”ש. והמסקנה הכי ברורה מכל זה שראוי להתרחק מהדבר הזה.
  • לגבי החשש של לא יפרוש מן הציבור יש צדדים לכאן ולכאן ובלא”ה לא כדאי לעשות כן מהטעם הנ”ל.
  • לגבי תפלתו של אדם נשמעת בביהכ”נ – אם המחיצה אינה גבוהה עד התקרה והם באותו גג מסתבר שנחשב לתפלה בביהכ”נ ע”פ האמור לעיל אך אם לא אין כאן דין ביהכ”נ (אא”כ גם שם עושים מנינים).
  • לגבי הסוד לא ידוע לנו בעיה בזה (ויתכן שיש, רק מה שחפשנו כעת לא מצאנו).
  • לגבי ברכת כהנים, נכלל בה, שהרי היא מועילה אפילו לעם שבשדות ק”ו לעומד בעזרת נשים.

אם טעה בקריאת התורה

  • על זה ידוו כל הדוויים
  • ולצערנו גם במקומות של בני תורה, המשקיעים מאות ואלפי שקלים על ספק הידור קטן באתרוג (כי זה הידור “אופנתי”) כהקריאה בתורה אצלם – שוד ושבר, ולא רק הקריאה בתורה, אלא גם קריאת שמע אצלם צריכה הרבה רחמי שמים, ובמקרים רבים לא יצאו י”ח אף בדיעבד.
  • במקומות הללו שאינם מקבלים גערה, לענ”ד יש לשמור את ההערות לכה”פ לטעיות המשנות את המשמעות (שלא נהיה גרועים בזה מהאשכנזים), אבל לחזור על כל קס”ת – איני יודע אם זה מעשי, והקולר תלוי בצוואר הממונים על הקריאה.
  • הטוב ביותר היכא דאפשר למצוא מלכתחילה מנין שהקריאה בו טובה, והבא ליטהר מסייעים בידו.

חינוך הילדים לתפילה בשעת איסור לקיחת ילדים לביהכ”נ עקב הקורונה

לענ”ד תתפלל מוקדם בביהכ”נ במנין, וכשתשוב לביתך תדאג להם שיתפללו כסדר, או להפך אם בביהכ”נ מתפללים מאוחר, תקומו מוקדם ותהיה עם הילדים בשעה שהם מתפללים (תוכל לומר אתם הכל, חוץ מברוך אתה ה’ אלוקינו בנוסח הברכות) ואח”כ תלך לביהכ”נ).

לא כדאי להפסיד בשביל זה תפלה במנין.

מאמרים

חנוך לנער על פי דרכו – חלק ז’

ויש בעוונות הרבים בתי כנסיות שעושים המקום כמו קולנוע או בית קפה ח"ו, והבא מבחוץ לבקר נראה אצלו דבר מוזר…

לחלק ו’

פרשת וירא – אין – ‘אין’!

מעשה באדם שנקלע בערב שבת לעיירה אחת, והיו בידו שטרות של עשרה רובלים. כיון שביקש שיישמרו בשבת במקום בטוח מפני עיניהם של גנבים וחומדי ממון, הלך לבית הכנסת והניח את שטרות הכסף בין דפי חומש אחד בסמוך לפסוק ”לא תגנוב” שבעשרת הדברות. במוצאי שבת, פתח את החומש, והנה השטרות אינם… דפדף עוד ומצא חצי מהסכום – חמשה רובלים בין דפי החומש ליד הפסוק ”ואהבת לרעך כמוך”…

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew