Menu

אבלות

שאל את הרב

הזמנת אבלים לחתונה

ימסור להם, ויגיד להם שנכון שיצאו בשעת התזמורת או ישמשו כמלצרים (יתכן לתת להם חדר צדדי לאכול שם). ואם לא ישמעו – העוון עליהם.

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1113).

 

וידוי לאשה שכיב מרע

אם היא אשה חזקה בנפשה – שתתוודה, ואדרבא תאריך ימים ושנים טובות.

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1112).

 

מועד אזכרה ספרדי

כ”ו בניסן תשפ”ב (ע’ בשו”ת איש מצליח ח”ב או”ח סי’ ל”ח. ולמרן ראש הישיבה בהערות לברית כהונה חיו”ד הערה 33).

החלפת מצבה לאחר שנתיים מיום הפטירה

הבנתי מהשאלה שנעשה לכם עוול וצער בבניית המצבה, אך לא מובן מה בדיוק התכוונתם לשאול לענין ההלכה, האם כוונתכם לתבוע את אותו איש מצבות?
ולגבי מה שכתבתם שנגרם חוסר אמון ובגלל זה אתם מתעכבים בבניית מצבה חדשה, אל לכם לחשוב כך, דעו שרוב האנשים הם כשרים וטובים ומעט הם לא הגונים וגנבים, ואם נחשוד ונחשוש מרוב העולם לא נוכל ללכת לרופאים ולא נוכל לקנות ולמכור כלום. אלא שמכל מקום כדאי לברר לפני על אדם אמין, וכן לא לתת לא את כל הכסף מהתחלה רק מקדמה, ורק אחרי שעשה לשביעות רצונכם, ועוד. בקיצור לא לחשוש יותר מדי, אבל לנקוט בכללי הזהירות האפשריים.
ברוכים תהיו.

עליה לבית העלמין בראש חודש

אין בעיה מצד ההליכה לבית הקברות אלא מצד שבאים לידי בכי וצער בראש חודש, ומכיון שהשואל הקודם שאל על כל ר”ח עד י”א חודש, יש מקום להקל מכיון שאפשר שלא יבואו לידי בכי, אבל לא כדאי לעשות כן.

ולמעשה, באזכרה של השלשים לדעת מרן שליט”א (מקור נאמן ח”א סי’ תשס”ו) אין להקל בזה. אבל בשאר החדשים מי שיודע שלא יבא לידי בכי יוכל להקל, אך כדאי להמנע מזה לגמרי כנ”ל.

השתתפות אבל בחתונת ביתו בליל השלושים

  • נראה שיש להקל להשתתף בחתונה, וכמ”ש מהרשד”ם בתשובה (חיו”ד סי’ ר”ב) והיעב”ץ ח”ב (סי’ קע”ט). ואף שהברכ”י (סי’ שצ”א סק”ב) החמיר בזה, הוא מיירי בשאר קרובים, וכמו שחילק בשו”ת זרע אמת (סי’ ס”ד אות י’) ובערוה”ש (סי’ שצ”א ס”י). ובגליון מהרש”א שם, וכ”פ בשו”ת דברי יציב (יו”ד סי רל”ט) ובשו”ת שואל ונשאל (ח”א יו”ד סי’ קס”ז). ועוד אחרונים. (והובאו דבריהם בחזו”ע אבלות ח”ב ע’ שמ”ב ע”ש).
  • ואפי’ שיש שם כלי זמר שרי.

מאמרים

לא נמצאו תוצאות

שו”ת בהלכות דרך ארץ בסעודה, אכילה ברחוב, נתינת אוכל למי שלא מברך

לאכול במסעדה במדרחוב ♦ אברכים שרוצים לעשות “על האש” במקום ציבורי ♦ אכילת ארטיק או גלידה ברחוב ♦ לתת לאכול למי שאינו מברך ♦ להגיש אוכל באירוע או במסעדה למי שאינו מברך ♦ עניית “אמן” באמצע האכילה ♦ ועוד.

לקריאה

חדש ומיוחד! הגליון המרתק כתר מלוכה תשרי תשפ”ג (גליון 32)

♦ רועה נאמן – שיחה נדירה בקודש פנימה ♦ תמונה ממרן האיש מצליח בפרסום ראשון ♦ מעולמו של מלמד – מדור חדש ♦ הגאון רבי יחזקאל מאזוז – זכרונות הוד מנכדו ♦ 96 עמודים גדושים בחומר נדיר מרתק ♦

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן