Menu

דף היומי בחצי שעה

שאל את הרב

איך יודעים על מקום בית הפרס

למרות ששלוחי בית דין לא ציינו את שדה בית הפרס, בכל זאת תושבי האיזור ידעו על כך שהמקום הוא בית הפרס ונזהרו מטומאתו.

תודה על הדברים החמים והמעודדים.

האם מותר לטלטל במלון שלא אוכלים שמה בחו”ל?

אסור לטלטל במלון כזה מהחדר הפרטי של הלובי שבכניסה, וכן בלובי עצמו, וכיו”ב, מפני שזה כחצר שאינה נעורבת שאסור לטלטל בה.

אם ערכו שם עירוב חצירות – מותר.

ויש להתייעץ עם הרבנות המקומית כיצד לערוך עירוב זה, מפני שבית המלון שייך לגויים, ואולי יש עוד פרטים נוספים בשטח המצריכים בדיקה והכרעה.

  • גם אם אין עירוב אפשר לבקש מהחדרן שיבוא לחדר, ושם לתת לו את המפתח ולומר לו: “שמור לנו את המפתח לשעתיים, ואח”כ תפתח לנו” ואע”פ שהוא מטלטלו אח”כ מהחדר למשרד ולהיפך – לא אכפת לנו.

– הבעיה מצד טלטול השעון (עיין בהסכמת מרן רה"י לשו"ת תפלה למשה ח"א), ושייכת בכל סוגי השעונים.

ומי שסומך על העירוב של הרבנות – לגביו אין את הבעיה הזו.

צורת הפתח בגדר שנפרצה

1. אין זה נחשב כצורת הפתח, שהרי אפילו אם המוט יש בו חלק גבוה וחלק נמוך והמוט השוכב מונח על המקום הנמוך הסתפקו בו הפוסקים ולמעשה מחמירים בזה וכמבואר במשנ"ב (סימן שס"ב ס"ק ס"ד) ע"ש, וכ"ש כאן שכל המוט מעל החוטים ואין לקוראם שמונח על גבי הקנים העומדים

2. צריך להמתין עד שיצטננו כדין מחזיר בשבת ע"ג כירה שאינה גרו"ק שאסור ליהנות ממעשיו הרעים אלא במצטמק ורע לו שלא נהנה כלל שעומד בחמימותו כשעה ראשונה וכמבוארר בסימן רנ"ג ס"א וסימן רנ"ז ס"א ע"ש

גובה המחיצה להתיר טלטול בחצר פרטית בשבת

– אם הוא מוקף ד' מחיצות שלמות – א"צ שום תיקון. ואפילו אם יש בו פירצה, עד 10 אמות נחשבת כפתח (ואין בה בעיה), אבל אם בפירצה יותר מ – 10 אמות, צריך לעשות לפירצה "צורת הפתח" (קנה מימין וקנה משמאל, וקנה על גביהן). וכמבואר בש"ע (סי' שס"ב ס"ט – ס"י).

– ואם אין לחצר אלא ג' מחיצות, צריך לעשות לרוח הרביעית "לחי", כלומר להציב קורת עץ גבוהה : טפחים ורחבה ארבעה טפחים צמוד לצד הכניסה לחצר. ואם עושה ב' לחיים, משני הצדדים, די אפילו בלחיים שאינם רחבים ד' טפחים. (ש"ע סי' שס"ג ס"א – ס"ב).

עירוב אחד לכמה משפחות

שם מדובר שכל אחד אוכל מעיסתו. ובזה לכתחילה אין לסמוך על העירוב של חבירו, אבל בין המתארח אצל הוריו יכול לסמוך לכתחילה על עירובם.

מאמרים

לא נמצאו תוצאות

חדש! הגליון המרתק כתר מלוכה ניסן תשפ”ב (גליון 31)

♦ רועה נאמן – שיחה נדירה בקודש פנימה ♦ תמונה ממרן האיש מצליח בפרסום ראשון ♦ מעולמו של מלמד – מדור חדש ♦ הגאון רבי יחזקאל מאזוז – זכרונות הוד מנכדו ♦ 96 עמודים גדושים בחומר נדיר מרתק ♦

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew


 

דילוג לתוכן