Menu

עין יעקב

שאל את הרב

חישוב שכר המצוות

כוונת המשנה שיש שכר גדול ועצום אף על מצוה קלה, ואין לזלזל בה. והגמרא מדברת כאשר לפני שתי מצוות עלי לבחור בגדולה כאשר הקטנה יכולה ליעשות ע"י אחרים. ובכדי לידע מהי הגדולה, כתב הרמב"ם בפירוש המשניות באבות שם שיש להסתכל בגודל העונש המבואר על זה. ולדוגמא תמיד תלמוד תורה קודם לכל המצוות, כי אמרו חז"ל תלמוד תורה כנגד כולם. (ענף עץ אבות על המשנה הנ"ל, עמוד ע"ג). או תפלין קודם לציצית (כשאינו יכול לקיים שניהם) כי תפלין חובת הגוף והמבטלו עונשו חמור מאוד, ואילו ציצית עונשו פחות כידוע. ואידך פירושא זיל גמור.

ביאור המעשה עם בת רבי חנינא שהדליקה נרות עם חומץ

יתכן כי הדליקה בבית בעלה, שהיה סמוך לביתו. ויתכן שהכוונה לשאר נרות הבית, כי בזמן הקדמונים לא היו מדליקים רק שתי נרות לשבת אלא מדליקים נר בכל חדרי הבית והפרוזדורים, ובסוף מדליקים שתי נרות במקום האכילה.

חישוב שנות הערלה

זה עוזר לעניין שני ערלה שאם אדם נוטע בט"ו באב, בראש השנה נחשב עברה שנה וכעבור שנתיים, הרי עברו ג' שני ערלה. אבל עדיין אסורים באכילה עד ט"ו בשבט של שנה שלישית, והפירות שנחנטים (מעלים פרחים) אחר ט"ו בשבט נקראים רבעי וצריכים פדיון ואחר כך מותרים באכילה. ולמה צריך מט"ו באב, כדי שיקלט הפרי זה שבועיים וחודש בשנה נחשב שנה. אבל אם אדם נוטע בכ"ט בכסליו או לפני כן, עף על פי שיעברו מ"ד יום עד ט"ו בשבט זה לא עוזר ועד סוף אלול נחשב שנה א'. ורבותינו זל למדו מהפסוקים כמבואר בגמרא דף ט – י והילך.

פירוש רש"י על מסכת מנחות

בדף עב ע"ב בתחילת פרק ואלו מנחות נכתב בשם בעל שיטה מקובצת שפירוש רשי הנדפס בפרקים ז-י אינו מרש"י ופירוש רש"י האמיתי הוא הנדפס בכתב יד. ע"ש.

הכרזה על הוולד בת פלוני לפלוני

נראה לעניות דעתי שמכריזים רק על האשה העיקרית שנועדה לו, כמו בת שבע לדוד ונעמה העמונית לשלמה.

קריאה בספר בן סירא

גם בן-סירא מותר לקרות בו. כל הדברים המוזרים שאמרו במסכת סנהדרין אינם מופיעים בבן-סירא שלפנינו. לכן הגיעו האחרונים למסקנא שיש שנים בן-סירא.

מאמרים

כה תאמר ב’עין יעקב’

רשמים מרתקים משיעורו השבועי של מרן ראש הישיבה שליט"א ב’עין יעקב’, 

שאלה • סיפור • תשובה | דרשה קצרה לשבת פרשת ויקרא

פרשת השבוע וחומש ויקרא פותחים בפסוקים “ויקרא אל

לקריאה

שאלה • סיפור • תשובה | דרשה קצרה לשבת פרשת ויקהל

בתחילת הפרשה כתוב “ששת ימים תעשה מלאכה” משה

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן