Menu

עין יעקב

שאל את הרב

חישוב שכר המצוות

כוונת המשנה שיש שכר גדול ועצום אף על מצוה קלה, ואין לזלזל בה. והגמרא מדברת כאשר לפני שתי מצוות עלי לבחור בגדולה כאשר הקטנה יכולה ליעשות ע"י אחרים. ובכדי לידע מהי הגדולה, כתב הרמב"ם בפירוש המשניות באבות שם שיש להסתכל בגודל העונש המבואר על זה. ולדוגמא תמיד תלמוד תורה קודם לכל המצוות, כי אמרו חז"ל תלמוד תורה כנגד כולם. (ענף עץ אבות על המשנה הנ"ל, עמוד ע"ג). או תפלין קודם לציצית (כשאינו יכול לקיים שניהם) כי תפלין חובת הגוף והמבטלו עונשו חמור מאוד, ואילו ציצית עונשו פחות כידוע. ואידך פירושא זיל גמור.

ביאור המעשה עם בת רבי חנינא שהדליקה נרות עם חומץ

יתכן כי הדליקה בבית בעלה, שהיה סמוך לביתו. ויתכן שהכוונה לשאר נרות הבית, כי בזמן הקדמונים לא היו מדליקים רק שתי נרות לשבת אלא מדליקים נר בכל חדרי הבית והפרוזדורים, ובסוף מדליקים שתי נרות במקום האכילה.

ביאור המעשה עם ברוריא במסכת ברכות

כבר נשאל על זה מרן ראש הישיבה שליט"א בספרו הבהיר מקור נאמן והשיב שזה דרך דרש ולא פשט, וטעמו מדלא כתיב חוטאים בוי"ו קרי ביה חטאים. ע"ש. ועיין עוד בספר משמרות כהונה מה שיישב בזה, וכן בספר ברית כהונה מערכת המ"ם אות למ"ד.

פאה נכרית המוזכרת במשנה במסכת שבת

כבר עמדו על זה האחרונים האוסרים ובראשם הגאון באר שבע (סי' י"ח), דהתם איירי בפאה שתחת השבכה והרדיד, ושמו פאה כד. שיראו כבעלות שער, או דאיירי בחצר שלא בוקעים בו רבים. ועיין בשו"ת יביע אומר ח"ה (חאה"ע סי' ה') באורך.

ביאור דברי הגמרא שבת (דף כ"ג ע"א)

א. בגשמיות.
ב. מסתבר שמותר וראוי להשתמש ביותר טוב. וידועים דברי רבי אברהם בן הרמב"ם בזה והובאו דבריו במילואים למנוחת אהבה ח"ב. בתרופות של הגמרא אסור להשתמש כידוע בשם מהרי"ל.
ג. תוס' בכתובות (דף ב' ע"ב) ד"ה פריך כתבו כל אמורא תופס לשונו. ע"ש. והוא הדין הכא שהמאמר הראשון אמר ריב"ל והמאמר השני חכם אחר.

חישוב שנות הערלה

זה עוזר לעניין שני ערלה שאם אדם נוטע בט"ו באב, בראש השנה נחשב עברה שנה וכעבור שנתיים, הרי עברו ג' שני ערלה. אבל עדיין אסורים באכילה עד ט"ו בשבט של שנה שלישית, והפירות שנחנטים (מעלים פרחים) אחר ט"ו בשבט נקראים רבעי וצריכים פדיון ואחר כך מותרים באכילה. ולמה צריך מט"ו באב, כדי שיקלט הפרי זה שבועיים וחודש בשנה נחשב שנה. אבל אם אדם נוטע בכ"ט בכסליו או לפני כן, עף על פי שיעברו מ"ד יום עד ט"ו בשבט זה לא עוזר ועד סוף אלול נחשב שנה א'. ורבותינו זל למדו מהפסוקים כמבואר בגמרא דף ט – י והילך.

מאמרים

כה תאמר ב’עין יעקב’

רשמים מרתקים משיעורו השבועי של מרן ראש הישיבה שליט"א ב’עין יעקב’, 

שו”ת בהלכות דרך ארץ בסעודה, אכילה ברחוב, נתינת אוכל למי שלא מברך

לאכול במסעדה במדרחוב ♦ אברכים שרוצים לעשות “על האש” במקום ציבורי ♦ אכילת ארטיק או גלידה ברחוב ♦ לתת לאכול למי שאינו מברך ♦ להגיש אוכל באירוע או במסעדה למי שאינו מברך ♦ עניית “אמן” באמצע האכילה ♦ ועוד.

לקריאה

חדש ומיוחד! הגליון המרתק כתר מלוכה תשרי תשפ”ג (גליון 32)

♦ רועה נאמן – שיחה נדירה בקודש פנימה ♦ תמונה ממרן האיש מצליח בפרסום ראשון ♦ מעולמו של מלמד – מדור חדש ♦ הגאון רבי יחזקאל מאזוז – זכרונות הוד מנכדו ♦ 96 עמודים גדושים בחומר נדיר מרתק ♦

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן