Menu

גדולי ישראל

שאל את הרב

למה החיד”א לא רצה לישא אשה תוניסאית

אדם שנפטרה אשתו הראשונה עדיין הוא קשור אליה ואינו רוצה לשמוע על אשה חדשה, בפרט מרן החיד”א שכתב שם שלדעתו לא היה אשה טובה כמוה. וגם אולי חשש שיצטרך בגלל זה להשאר בתונס או להתעכב שם והוא רצה לחזור לארץ ישראל. ועוד הרבה סיבות יכולות להיות.

האם החיד”א לא רצה לשא אשה תוניסאית

ראיתי את לשונו של מרן החיד”א והוא בתחילת ספר מעגל טוב, ושם באמת מבואר שהתאמץ מאוד שלא ידעו שנפטרה אשתו שלא ישיאו לו אשה אחרת, אך לא כתוב שם כלל בגלל שמצא בהם פגם, ויכול להיות הרבה טעמים לדבר חוץ מלומר שמצא בהם פגם. וגם תוכלו לראות שם את מ”ש הגאון הרא”ם שליט”א בתשובה הקודמת שהוא מאוד מכבד את חכמי ואנשי תונס ומעריך אותם, ומכל מקום העיר על שני דברים לא טובים שהיו שם, שהם האכילה בידים ומה שמקשים על הדרשן שרמז שנגרם לדרשן בושה על ידי זה.

מקור תלמודי לדברי הריטב”א: ר’ יוחנן הוא רבו של רב

אכן דברי הריטב”א תמוהים מאוד לכאורה. אח”כ ראיתי שגם הרב יד מלאכי כלל תקנ”ו הרבה לתמוה על דבריו, והביא שכן תמה הכנה”ג. וכיון שכת”ר עיין בדבריהם (כמובא בשאלה) וראה שהם התפלאו הפלא ופלא ונשגב מבינתם, מה נעני אנן בתרייהו. ועכ”פ אם יהיה לכת”ר תירוץ נשמח לשמעו.

פירוש בית דין הגדול ובית דין העיר

ב”ד הגדול כנראה זה של תונס (שהוא של כל המדינה), וב”ד העיר הוא של ג’רבא. לגבי האפוטרופא הכוונה לאפוטרופא של הבחור בן ציון חניה שתרם את הוצאת הספר כמבואר שם, ולא ליורש של רבי חיים כהן.

לגבי החכמים שהזכרת, תוכל לראות בספר מלכי תרשיש

יוחנן כהן גדול

יש בזה מחלוקת, בשו”ת התשב”ץ ח”ג סי’ קל”ה תופש שבאמת הוא הוא יוחנן שיצא לתרבות רעה, והגר”א (אמרי נועם ברכות כ”ט ע”א) תופש שהיו שנים יוחנן כהן גדול, ואביו של מתיתיהו היה צדיק עד סופו.

לגבי התשובה למס’ שאלה 8120

פתחתי גם אני את ספר חסידים סי’ ת”ס (מכון הרב קוק, עמ’ שט”ו), ובביאור מקור חסד הביא את הב”י, אולי לפניכם יש מהדורא אחרת.

לגבי הב”י סי’ תרפ”ח, במקור חסד הנ”ל הביא מקור זה, ופתחתי שם וגם אני לא מצאתי כלום כדבריכם, רק מצאתי שם שהביא דברי ה”ר יוסף אביוב, ובדפוס הישן יותר מופיע ה”ר יוסף אביו, ואולי בזכרונו של הרב ראובן מרגליות שכתב אבי, והבין שזהו סבו, שהרי אביו הוא ה”ר אפרים זצ”ל כידוע.

מאמרים

זכר רב – הרב משה חורב זצ”ל

מולל באצבעותיו, והמקורות כבר בשפתיו. בזה יובן ובזה

הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן