שאל את הרב
print
אא
במנין של עשרה עד מתי צריך להמתין לעשירי שמאריך בתפילה כדי להתחיל את חזרת הש"צ?

הרב אדיר כהן

גם המקילים בזה מודים שטוב להחמיר היכן שהדבר מתאפשר (עיין בילקוט יוסף מהדורת תשמ"ה חלק א' עמוד רפ"ז). ולכן כל שיש אפשרות להמתין יש להשתדל לעשות זאת. ולהעיר בנועם שיח אחרי התפלה לעשירי שהיכן שיש מנין מצומצם לא יאריך, ויאמר לקוצרים ה' עמכם, ויראו לו עין בעין את לשון הזהב של רבינו הרמב"ם בתשובותיו (בלאו כרך ב' סימן רס"א): " אלו התוספות בקריאת מזמורים וכו' בבתי כנסיות הוא לדעתי טעות, משום שבתי הכנסיות לרבים, ולו היה שם איש אחד זקן או חלש או נימול ונתאחר דקה מתפלת הציבור, היה ניזוק בזה. ובכל זה נקרא בלשון ציבור החלש שבהם, ומשתדלים להקל עליהם בכל פנים ואין מוסיפים עליהם בטורח עבודת ה'. עד כאן לשונו.
ומכל מקום ודאי שאין לקצר בעמידה כל כך ולהתפלל ללא כוונה. ואמצעי משובח.

שאלת המשך:

מדוע צריך לחכות לעשירי? הרי אם הם "לחוצים" יכולים להתחיל את החזרה גם כשיש 8 עונים האין זאת?

הרב אדיר כהן

אין זה פשוט כלל להקל. ובשו"ת איש מצליח (חלק אורח חיים סימן י"א) מצריך תשעה עונים לעיכובא. ולדעת בנו מורי ורבי הגאון הנאמ"ן נר"ו אפשר לסמוך על המתירים רק בשעת הדחק כשהעשירי מתפלל עם השליח ציבור מילה במלה, וגם בזה הורה שכדאי שיכוין הש"ץ שאם אין תפלתו עולה לשם חזרה תהיה תפלתו תפלת נדבה (והובאו דבריהם בסידור איש מצליח קודם תפלת העמידה). ולכן כל שיש אפשרות להחמיר שאינם לחוצים כל כך יש לעשות זאת.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0