Menu
שאל את הרב
print
אא

ראיתי במשנה ברורה (סימן רצז), שמותר לברך על בשמים אע"פ שנועדו לבשול, כיון שכעת נוטלן להריח בהם. וקשה לי א"כ לפי סברא זו, למה אסור לברך על בשמים של מתים או בית הכסא, הרי כעת נוטלן להריח בהם, ולא להעביר את הסרחון? וחשבתי לתרץ בס"ד, ששאני בשמים של בית הכסא דמאיסי, האם היישוב נכון? ואם כן, ממתי חל על הבושם שם של "בשמי בית הכסא", האם כשנקנה לשם כך, או שמא הזמנה לאו מילתא, ורק כשהכניסם בפועל לבית הכסא - נמאסו לברכה?

הרב יעקב כהן

עיין בברכת ה' (חלק ג' פרק י"ב הערה 32) שעמד בזה, והסביר דשאני בשמים של מתים וכיוצא בזה שריחם עומד להעביר ריח רע, לכן אין מברכים עליהם כלל, משא"כ בדברים שעומדים לאכילה ואין ריחם עומד לענין אחר לכן כשנוטלם להריח מברך עליהם. ע"ש.

שאלת המשך:

יישר כח שעניתם על החלק הראשון של שאלתי, אך על החלק השני לא עניתם: "ממתי חל על הבושם שם של "בשמי בית הכסא", האם כשנקנה לשם כך, או שמא הזמנה לאו מילתא, ורק כשהכניסם בפועל לבית הכסא - נפסלו לברכה-מטעם "שריחם עומד להעביר ריח רע" כמו שכתב הרב ברכת ה'?

הרב אלדן כהן

בשמים של בית הכסא וכיוצא בזה אינם ענין להזמנה לאו מילתא, שזה לא נאמר אלא בתשמישי קדושה וכיוצא בזה, אלא החילוק הוא כל זמן שהוא מונח בבית הכסא להעביר ריח רע ומיוחד לכך אין מברכין עליו, אבל כל זמן שלא הניחום שם, וכן אם סלקו אותם משם על דעת שלא להשתמש בהם לצורך בית הכסא, אין שם בשמים של בית הכסא עליהם, וטעונים ברכה.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew