שאל את הרב
print
אא
מורנו הגאון רבי מאיר מאזוז נר"ו כתב בהערות וביאורים בסליחות (הנדפס באור תורה גליון תפא סימן יד אות כ) וזה לשונו: במקור היה כתוב בלילה לראש אשמורות, מלשון הפסוק באיכה (ב יט). ועיקר הפיוט נתקן לליל יום הכיפורים ומשם העתיקוהו לסליחות. וקצת קשה מה שאומר להלן לילה אקום להודות (מלה"כ תהלים קיט סב) שאינו מתאים לערבית של ליל יום הכיפורים. וצריך ישוב. עד כאן.
ויש לומר שכוונת הפייטן היא שיש לומר הוידוי מעומד [כמו שכתב מרן בשלחן ערוך (סימן תרז סעיף ג'). ועיין בספר בית אל דף ס"ב ע"א אות ה], ולכן אקום בבואי להודות. ובעיקר מה שהכריח מהר"מ מאזוז נר"ו שהכונה היא לליל יום הכיפורים, אפשר גם לומר שהפייטן שייסדו היה מאלו שנוהגים לומר הסליחות כל ארבעים הימים במראש חודש אלול ואילך - בתחילת הלילה, כמו שהביא הראש"ל נר"ו בשו"ת יחוה דעת ח"א (סימן מו) בשם שו"ת הרמ"ז (סימן ל) וספר מחשבות בעצה (בקו' פרפראות לחכמה סימן ח, דע"ד ע"ב) ושו"ת חסד יהושע תליתאה (סימן יב) שיש שנהגו כן. ע"ש. וכן ראיתי שכ' בסידור בית תפילה (הנד' בקושטאנדינא בשנת תצ"ה, דף קנג ע"ב) "סדר סליחות, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים לראש אשמורות אומרים". והוא פלא, שכן בדף השער של אותו סידור כתבו שהוא "מסודר בסדר הרמ"ז מפי כתבי האר"י לוריא זלה"ה", ואילו האר"י ז"ל בשער הכוונות (דרוש א' של ערבית, דנ"ב ע"ד) והרמ"ז בתשובה (סימן ל) כתבו שאין לומר סליחות כלל לפני חצות לילה.

מרן ראש הישיבה

בזמן הקדמונים לא אמרו סליחות בתחלת הלילה. מלבד זה אקום להודות זה לא להתוודות. ובמקור בתהלים הכוונה אקום מן המיטה. לכן תירוצך לא מספיק.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0