שאל את הרב
print
אא

כיסוי ראש לאישה מדאורייתא או דרבנן? כמה לכסות? האם גם הקוקו חייב בכיסוי? אם כן, דאורייתא או דרבנן? בביתה חייבת לכסות את הראש? האם לא מספיק שאישה תלך עם צמה או קוקס? שלא תהיה פרועה.. חייב לכסות? ומה בנוגע לרווקה?

הרב אליהו מאדאר

השאלות הן רבות והפרטים ארוכים, ואי אפשר במסגרת זו לענות על הכל.

ולכן אענה בקצרה ממש בדברים העיקרים ואידך זיל גמור, וראה בספרי הפוסקים.

א. עיקר חיוב כיסוי ראש מן התורה. ואע"פ שאינו נמנה בכלל תרי"ג המצוות, מ"מ למדוהו חז"ל מהפסוק ופרע את ראש האשה, ולימוד גמור הוא, וכמו שמפורש בגמרא כתובות דף ע"ב ע"א, דמדאורייתא הוא.

ב. עיקר חיוב הכיסוי, הוא כשיוצאת לחוץ לשוק במקום שרבים מצויים, ובחצר ובבית, יש מחלוקת הפוסקים, עיין בטוב"י וב"ח באה"ע סי' קט"ו ועוד. ומ"מ כבר נהגו כל ישראל בכל מקום שכל שיש אנשים זרים, אינה הולכת בלא כיסוי ח"ו. וע"ע בב"י או"ח סי' ש"ג. ורק בביתה כשנמצאת לבדה עם בעלה, מן הדין רשאית. אולם כבר נודע מ"ש בזוה"ק פרשת נשא, שהדבר אסור והחמיר בו מאד, והביאוהו האחרונים. ולכן מנהג היראים שאפילו בבית לבדם אינה מסתובבת בלא כיסוי.

ג. אם מותרת לגלות מעט, נודע מ"ש מהר"ם אלאשקר ז"ל בתשובה סי' ל"ה להקל ושכן נהגו. אמנם הגאון צמח צדק על המשניות בברכות פ"ג, האריך לחלוק ע"ז בתוקף, וי"א שלא הקל מהר"ם אלאשקר אלא בבית, ויש מקומות שהחמירו בזה, ועיין בשו"ת תפלה למשה ח"ה סי' נ' ויש להאריך בזה. ואכ"מ. וכ"ז מעט פחות מטפח, אבל שיעור גדול, ודאי שאין להקל כלל לכל הדעות.

ד. רווקה, פשט דברי הרמב"ם ומרן באה"ע סי' כ"א, שלא תלכנה בנות ישראל פרועות ראש אחת נשואה ואחת פנויה. משמע שגם רווקה אסורה לילך בלא כיסוי בשוק. וכן נהגו בחו"ל בכ"מ, ומהם בעירנו ג'רבא, וכן בערי תימן, ושמעתי שגם בפרס (אולי בחלק מהמקומות) ואולי בעוד מקומות. אבל בשו"ע או"ח סי' ע"ד מבואר שהבתולות לא כיסו ראשן, ודבריו עפ"ד כמה ראשונים. ונראה שהיא מחלוקת הפוסקים. והיום במקומותינו פשט המנהג להקל, וי"ל ע"מ שיסמוכו.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0