Menu
שאל את הרב
print
אא

1.למה ביב"א פסק שאסור לדבר בשירותים אלא לצורך הפסד ממון הרי מפורש בשו"ע בסימן פה אות ב "דברים של חול מותר לאומרם בלשון הקודש" שמותר לדבר בשירותים ורק חסידות לא לדבר?
2 למה פסק בילקו"י שמותר להרהר בבית המרחץ הרי מרן אוסר בסימן פ"ה אות ב?
3 למה יש מחלוקת בין הרב יצחק יוסף לרב דוד יוסף מה הרב עובדיה עשה למשל מה לברך על הבמבה ועוד מה הבעיה היה לשאול את הרב עובדיה ה"ה האם לפי מרן קיבלנו הוראות שו"ע בספק או בודאי{ יש סתירה ביבי"א ח"ט סי קה עמוד רכה אות ג לבין חלק ט סי קח אות ה} 

הרב שלמה יהונתן מאזוז

א. לא כתוב בש"ע "רק חסידות" ומרן בסימן פ"ה מדבר כשיש צורך לדבר. ובסימן ג' (ס"ב) מדבר מדין צניעות שאסור לדבר בביה"כ ועיין בהלכה ברורה ח"א באוצרות יוסף סימן ו' שהקשה כעי"ז מהגמ' בשבת ותירץ הכמה אופנים.
ב. מרן מדבר בבית המרחץ של רבים שאסור להרהר בו, ובאמבטיא שלנו מותר
ג. על הסתירה בענין קבלת הוראות מרן האריכו חכמי דורנו שליט"א הלא בספרתם.

שאלת המשך:

לגבי השאלה הראשונה צודק חסידות פירש המשנה ברורה אבל גם מה שהרב הוסיף כשיש צורך בדבר זה גם לא כתוב. מה שהרב הזכיר משום צניעות א זה מדובר על בית הכיסא בשדה ששם יש חשד ועוד משהרמא הוסיף משום צניעות קאי על סגירת הדלת ולא על דיבור ובלי להזכיר את המחלוקת שאם הרמא הוסיף על מרן על קיבלנו את זה{כמדומני הרב משאש כך} לגבי התשובה האחרונה לא הבנתי את התשובה אם אפשר ביאור ועוד מה התשובה בענין השאלה למה יש מחלוקת בין הרב יצחק יוסף לרב דוד יוסף מה הרב עובדיה עשה למשל מה לברך על הבמבה ועוד מה הבעיה היה לשאול את הרב עובדיה ? תודה רבה ישר כוח על הסבלנות!

הרב שלמה יהונתן מאזוז

א. כדאי שתעיין ביבי"א ח"ו סימן א' שפרס את הנושא יפה, ואח"ז אם יש עוד אלות תחזור.
ב. לגבי הסתירה בקבלת הוראות מרן, נושא זה נדון באריכות בספרי חכמי דורנו, ומאחר והוא נדון ארוך ואין כ"כ נפק"מ, איני יכול להביא הדברים כאן.
בעניין הבמבה שני חכמי ישראל אמרו ששאלו וקבלו  מענה כל אחד לשיטתו, ונראה שמסיבות עמוקות השמורות בלב מרן זיע"א לא רצה להיכנס בעובי הקורה ודי בזה.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן