שאל את הרב
print
אא
איך רבי מאיר מאזוז קושר את הפתילים שלו (הבנתי שהרב גם שם פתיל תכלת)

מרן ראש הישיבה

כמו הרב בן איש חי  רק מתחיל בלבן ומסיים בלבן ובאמצע תכלת ככמו שכתב הרמב"ם.

שאלת המשך:

מה הכוונה כמו שכתב הרמב"ם? צריך חצי לבן חצי כחול?

הרב יהונתן מאזוז

כוונת מרן ראש הישיבה שליט"א לכריכות שעושה חמשה קשרים וביניהם ז' ח' יא' יג' כריכות לפי הסדר מחלוקת לחוליות של שלש שלש כל כדעת הבן איש חי אלא דלדידן דאית לן תכלת יש לעשות את הכריכה הראשונה (מן השבע הראשונות) והארונה (מן הי"ג האחרונות) באחד מחוטי הלבו והשאר בתכלת ומ"מ גם לענין מנין חוטי התכלת דעת מרן ראש הישיבה שליט"א כדעת הרמב"ם שחוט התכלת אינו אלא חצי חוט

שאלת המשך: פתיל תכלת לדעת הבן איש חי.

אם דעת הרב כמו הבן איש חי לכאורה צריך ד' חוטי תכלת כדעת התוס' (ארוכים) ולא כמו הרמב"ם?

הרב יהונתן מאזוז

מה הקשר? ועיין בבן איש חי סוף פרשת נח שמפורש בדבריו שיש חוט אחד תכלת. וכן בעוד יוסף חי (פרשת וירא אות ג') מבואר כן.

שאלת המשך: קשירת הציציות לדעת הרמב"ם.

שלום א. לעניין הקשירות למה לא לקשור כשיטת הרמב"ם אם נוהגים כמותו לענייין מס'החוטים ועוד הרי הב"י כותב שהמנין הזה היא רק ללבן בזמן שאין תכלת? ב. למה פוסק מרן רה"י כדעת הרמב"ם לעניין מניין החוטים והרי נראה לכאורה שרוב הראשונים לא סוברים כדעת הרמבם כמובא בב"י סי' יא? תודה רבה

הרב יהונתן מאזוז

יש על נושא זה תשובות רבות באתר וגם בשו"ת מקור נאמן חלק ב' סימנים ס"ח-פ"ד עיין שם ותמצא תשובות ומקורות בהרחבה לכל שאלותיך.

שאלת המשך: פתיל תכלת.

מה המקור לכך שהכריכה הראשונה והאחרונה הן בחוט לבן, והאם צריך להקפיד ששתיהן תהינה על ידי אותו החוט? האם מספיק בכך שמשאירים רווח בין החוליות של שלוש שלוש בלי להדק ולהצמיד אותן זו לזו, או שיש להשחיל את השמש בין שאר החוטים כמו שיש נוהגים כן?

הרב יהונתן מאזוז

1. הרמב"ם (פרק א' מהלכות ציצית הלכה ז').
2. לא (כן משמע ברמב"ם שם).
3. עדיף להעביר כדי שלא יתפרק, כמו שכתב מוה"ר ברית כהונה (אורח חיים מערכה צד"י אות א' בדיבור המתחיל ובחלוקת) בשם מהר"ם עידאן.

שאלת המשך:

מוהרמ"ך בברית כהונה שם מביא מהכף החיים שהחוליה הראשונה שבאוויר השני תצטרף לחוליה האחרונה שבאוויר הראשון, וכן באווירים השלישי ורביעי (כלו' אחרי שני הקשרים הראשוניים לכרוך ג' ג' א', שני קשרים, ב' ג' ג', שני קשרים, ג' ג' ג' ב', שני קשרים, א' ג' ג' ג' ג', שני קשרים), כך שעל ידי הצירופים כל החוליות עשויות משלוש שלוש כריכות. אמנם הבן איש חי סתם ולא פירט את עניין הצירופים, ויש מקום לומר שאין צורך בכך. יש להקפיד לעשות כמפורט בכף החיים? מה מנהגו של מרן שליט"א? תודה מראש

הרב יהונתן מאזוז

כן, כדעת כף החיים 
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0