שאל את הרב
print
אא
א) בריש פרשת במדבר כתוב ויתילדו על משפחותם וכו'. וכתוב בחומש איש מצליח שהלמ"ד בשוא נע מפני שדינה היה להידגש. אם כן האם הדין שווה לכל אות מנוקדת בשווא שדינה היה להידגש אך באה רפויה ותמורת הדגש בא געיא באות שלפניה, כגון תוכחות בלאומים, הלויים, המבקשים, המילדת, ואם לא למה?
ב) ידוע מה שכתב הרב לחם הבכורים שהמלים צוערה והאוהלה מלרע מפני החטף שבהם. האם זה נובע דווקא ממה שהן בסוף עניין, או שגם באמצע עניין יהיה הדין כן, כגון בפרשת יתרו, והודעת להם את הדרך ילכו (מלעיל) בה. ובסמוך אנשי אמת שונאי (מלעיל) בצע. הצריך לקרוא את השוא שבילכו ושבשונאי נח על מנת שיהיו מלעיל ולא מלרע?

מרן ראש הישיבה

א) שאלה יפה שאלת. רק כך מסורת בידינו (ובידי קהלת ארם צובא. וכך כתב גם ברויאר) שהלמ"ד בשוא נע. ואין לי טעם ברור.
ב) רק בסוף ענין ואין אחריהם מלה אחרת. השוא בילכו ובשונאי שוא נע גמור (עיין לחם הבכורים דף ל"ז סע"ב).

שאלת המשך:

1. מה שכתב ראש הישיבה שליט"א שדעתו של ברויאר היא שהשוא של ויתילדו הוא נע, איני יודע היכן כתב זאת? אדרבא נראה שלדעתו השוא הזה הוא נח. שהרי לא הביאו בחטף פתח גם לא בחילופי הנוסח בסוף התנ"ך שלו. ולעומת זאת "וַתְּאַֽלְצֵ֑הוּ" (שופטים טו, טז) מסמן בחטף-פתח לאות שהוא בשוא נע כי כן הוא בכתר אר"צ.
ושבספרו טעמי המקרא רשם מילה זו בבעלי הגעיא הכבדה (הלא סדירה) ששייכת בהברה סגורה דווקא, וא"כ על כרחך שחשב את השוא לנח. וכן כתב שם שבכל מקום שגעיה זו באה מסיבה פוניטית הרי ההברה המוטעמת איננה פותחת בשוא נע. ועוד כתב שם ואותה ההברה נשארה סגורה גם אחרי שהוטעמה בגעיה. ואת מילת "וַתְּאַֽלְצֵ֑הוּ" שיבץ לאחר מכן באלו שבהם  השוא הנח הפך לנע, ומוכיח בהערה שנעותו של השוא מוכחת באותם כתבי היד המנקדים אותו כחטף.
2. מה שכתב ראש הישיבה שליט"א שמנהג קהלת ארם צובא להניע את השוא של "ויתילדו", אכן נכון הדבר, אבל לא בגלל שהם חושבים את השוא לנע ממש אלא שהם מניעים באופן גורף כל שוא הכלוא בין מעמיד וטעם גם אם יהיה לאחר תנועה קטנה. וכתב על זה בסוף הספר שפת אמת בקונטרס שפתי כהן (עמוד כט-ל).
ממכלול הדברים נראה שהשוא הזה הוא נח. מלבד מי שיש לו מסורת ברורה להניעה (יש להוסיף גם את מסורת תימן).

מרן ראש הישיבה

1. אינני זוכר איפה כתב את זה ברויאר.
2. מסורת שלנו להניע. וא"כ גם מסורת תימן תע"ב.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0