שאל את הרב
print
אא
מרן כותב בשו"ע יו"ד ס' רנ"ד שאסור לישראל לקבל צדקה מהגויים, וכן שר גוי ששלח "ממון לישראל לצדקה" מקבלים משום דרכי שלום ומחלקים לעניי גויים. רציתי לשאול [לא למעשה, תיאורטית] א.מה ההגדרה של "צדקה" במקרה זה, למשל האם תרומה של מעבדת פיזיקה למוסד לימודי או תקציב תרבות לעמותה וכד' כלומר כסף או השקעה ספציפית שאינה מיועדת לעניים או למלא חוסר, אלא היא תרומה של מותרות ( למשל דברים שאינם נחשבים למעשר כספים כיוון שאינם צדקה ) או שמא כל השקעה כלכלית ללא תמורה נחשב "צדקה" לענין זה ולשון השו"ע צדקה היא לאו דוקא? ב. הרמ"א שם בהג"ה כותב שנדבה לבית כנסת מקבלם מהם, וכן הרמב"ם מתנות עניים ח,ח ותו"ס בבא בתרא שמסבירים שמותר כיוון שנדבה היא כמו קרבן, והגהות אשרי שהסביר שצדקה מכפרת אבל משהו שמכפר אסור לקבל מהם, ומקורו בגמרא ערכין ו', ושאלתי היא מה הגדר של נדבה לענין זה למעשה? האם תרומה לישיבה/ בית ספר נחשבת כנדבה? בבקשה להפנות לראש הישיבה שליט"א.

מרן ראש הישיבה

נתתי שאלה זו לידיד נפשי הרה"ג ר' דוד עידאן שליט"א וכתב תשובה בזה להתיר על פי כמה סברות שהובאו בשו"ת יביע אומר (חלק ז' חלק אורח חיים סימן כ"ב) עיין שם באורך. ועל כל פנים ברור דדוקא צדקה אסור לקבל אבל תרומה למוסד לימודי וכדומה לית לן בה. וכן תרומה לבית הכנסת או לישיבה מקבלין מהם וכמו שכתב הרב ז"ל שם (עמוד נ"ו טור א בהערה). רק צדקה בפרהסייא לעניים מסוימים אין לקבל מהם, שיעשו מזה כותרות בעיתונים ויהיה קיטרוג ח"ו על ישראל.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0