שאל את הרב
print
אא
בענין הסתירה (לשיטת הסוברים שסתם ויש הלכה כסתם לגמרי ואין לחוש ליש אומרים) בשלחן ערוך יורה דעה בין סימן קפד סעיף ט' וקפט סעיף ד'. שבקפ"ד סעיף ט' פסק בסתם שאשה שעברה עונת וסתה ולא בדקה טהורה. וביש אומרים פסק שאם יש לה וסת קבוע או שהוא יום שלושים אע"פ שאינו קבוע אסורה עד שתבדוק. ובקפ"ט סעיף ד' פסק כיש אומרים בקפ"ד סעיף ט'. הנה תירץ קושיא זו מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל בספרו טהרת הבית (ואינו לפני) שמרן חזר בו. ע"ש.
ולא זכיתי להבין, בשלמא שאנחנו מתרצים כן בין מה שכתב בבית יוסף לשלחן ערוך שאלו שני חיבורים שונים ומה שנדפס בב"י נדפס. אך בשלחן ערוך ועוד באותו כרך ועוד במרחק 6 סימנים, ועוד שפתחתי שו"ע דפוס וינציה (כמדומני שזה דפוס ראשון) ללא רמ"א וכל המפרשים, רק השו"ע לבדו, יש מרחק של כ 6 עמודים שזה בסכ"ה 3 דפים! האם תוך 3 דפים מרן יחזור בו? וגם אם כן מדוע לא תיקן מה שכתב בקפ"ד טרם שהלך להדפסה? האם שכח מה שכתב רק לפני 3 דפים? על כן אשמח אם תועילו לבאר לי ג' דברים.
1) להסביר לי דעת מרן זצ"ל שסובר שחזר בו.
2) אם אפשר בבקשה יישוב אחר.
3) הרי לכל כלל יש יוצא מן הכלל, וכמו שכתב הרב יצחק יוסף שליט"א בהקדמה לקונטרס ילקוט יוסף על הלכות שבת, בשם רוב האחרונים שצריך לעיין בב"י שאם רוב הראשונים הם דעת היש אומרים יש להורות כן לכתחילה. אע"פ שבדרך כלל הלכה כסתם. וציין שכן כתב ביד מלאכי (כללי השו"ע אות יז) ושכן כתב המאמר מרדכי (סימן רסח סק"ג) ועוד עי"ש. א"כ יש יוצאים מן הכלל. ואולי יש עוד אופנים ואינני בקיא בנושא זה.

הרב אליהו מאדאר

הנה מה שכתב בסוף דבריו גבי הכלל של סתם ויש הלכה כסתם, שפעמים יש יוצא מן הכלל, האף אמנם שכן כתב גם מרן מלכא זצ"ל הכ"מ בכמה מקומות בספריו הקדושים, ומהם בטהרת הבית (חלק א' פרק ח' עמוד שע"ח). ע"ש. הנה לעניות דעתי הקצרה אינו מחוור, וקשה לקבל שמרן יכתוב סתם ויש, וכוונתו לפסוק כיש, דא"כ מדוע לא שינה הלשון. ואין כאן מקומו להאריך.
ובעיקר שאלתו גבי הסתירה בשלחן ערוך יורה דעה, והיה קשה עליו לקבל התירוץ שבטהרת הבית שמרן חזר בו. הנה גם אני בעניי כבר הערתי בזה בספרי הקטן אמרות טהורות (חלק א' סימן ז' אות א'), מטעם שכתב כבודו ומעוד, ולכן כתבתי ליישב דהעיקר כסימן קפ"ד שסתם להקל, ובסימן קפ"ט היא העתקת לשון הטור, והכוונה שאף למי שירצה לחוש ליש, בוסת שאינו קבוע אין צריך לחוש. עיין שם באורך. ומשם בארה.
נ"ב: וגבי כללי מרן השלחן ערוך, כדאי שילמד בספר יד מלאכי ושדי חמד וכיוצא, וגם בספרי הקטן נתבארו כמה כללים בס"ד בתוך התשובות. עיין עליו.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0