Loading
Menu
שאל את הרב
print
אא

אנו גרים בקומה אחת מתחת לקרקע ובכל פעם שמשתמשים בביוב המים עולים בצינור הראשי עד שמגיעים לגובה הקרקע ואז נשאבים ע"י משאבה חשמלית. שאלתי היא, האם מותר להשתמש בביוב בשבת שהרי זה גרמא וגם אין ידיעה ודאית בכל פעם שאנו מפעילים את המשאבה?

הרב אהרן מאזוז

הנה אם אפשר שבכל השבת לא יגיעו המים לגובה הקרקע ולא תפעל המשאבה אם כן אין איסור שהרי אינו וודאי שיעשה מלאכה ואינו מתכוין לכך. אמנם גם אם וודאי שבמשך השבת תפעל המשאבה יש להקל בנדון זה שהיא מקום צורך משום שהפעלת המשאבה החשמלית אינה אסורה מן התורה אלא מדרבנן ככל מכשירי חשמל שאין בהם גוף חימום וכמבואר במנוח"א (חלק א' פרק כ"ד סעיף ב').
ויש להקל כשאינו מתכון כשעושה מלאכה בגרמא אף באופן שוודאי יעשה הדבר האסור מדרבנן ונוח לו כעשייתו אם יש בדבר צורך וכמו שפסק במנוח"א (חלק ב' פרק א' סעיפים ט"ו ט"ז).(ועוד יש ללמוד להקל בזה ע"פ מה שמבואר בש"ע ס' שנז סוף סעיף א' שמותר לשפוך מים לחצר הפתוחה לכרמלית אף שוודאי יצאו המים לחוץ,וכמו כן יש להקל בנדון שלפנינו שאינו שופך מים לתוך המשאבה ממש אלא המים מאליהם נזחלים לשם ודי"ק).

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
×