שאל את הרב
print
אא
אני בן 16 ויש לי זקן ואני רוצה להוריד אותו כי לא גדל לי בצורה טובה האם מותר לי להוריד? 

הרב רזיאל כהן

הנחת זקן היא חסידות בלבד, ומותר לכתחילה לגלחו במכונה המותרת. בין אם תחליט לגלחו ובין אם לאו - אל תתן לדברים הללו תשומת לב, השקע כחותיך ומחשבותיך בדברים מועילים יותר, ושמח בחור בילדותך וגו'.

שאלת המשך: האם גילוח זקן אסור מעיקר הדין?

לדעתי אין זה מידת חסידות בלבד אלא הרבה פוסקים פסקו על פי הלכה,לאיסור. מצד איסור דאוריתא ממש של לא ילבש ואיסור לא תשחית פאת זקנך ומשום סייג וגדר ראה תשובת הצמח צדק מליובאוויטש בשו"ת שלו סימן צג.(וכן ראה השדי חמד (כללים מערכת הגימ"ל אות עה), מרן החכם צבי (הביאו בשו"ת מנחת אלעזר ח"ב סי' מ"ח), בעל מעשה רוקח (מכות פ"ג), הגאון חיד"א (ברכי יוסף יו"ד סי' קפ"א), הבין איש חי (שו"ת תורה לשמה סי' ש"צ וסי' רטו ועוד), ועוד. כן הרבי הרש"ב מליובאוויטש סובר כן (אגרות קודש אדמו"ר הרש"ב ח"ב עמ' תתקכז), כמו שכתב "להשחית פאת זקנם במספרים, ...איסור גמור הוא מדאוריתא, כמו שהוכיחו הרבה גאונים").

הרב רזיאל כהן

לא בדקתי את המקורות שהביא כבודו אבל ודאי לא נעלם ממך מה שפסק מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל ביביע אומר חלק ט' (חלק יורה דיעה) להקל בזה מעיקר הדין מפי סופרים וספרים ואחריו כולנו נמשכים.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0