Menu
שאל את הרב
print
אא

שלום רב. ראיתי בשו״ת בית נאמן ח״א סכ״ד שהסיק שאף שלמרן היתה ט״ס בתשובת הרא״ש ובאמת כוונת הרא״ש היא להפך מ״מ יש לקיים דברי מרן מראיות שהביא מהגמרא. ואני תהיתי בעניי שהרי מדחזינן שדעת מרן לפסוק כהרא״ש וכוונת הרא״ש היא הפך דברי מרן א״כ יש לברך הים הגדול רק על האוקיינוס ודלא כמרן ועוד שאיני מבין כיצד אפשר להביא ראיות מהגמ׳ ולהכריע נגד הרא״ש וכי הרא״ש לא ראה את הגמרות הללו?! הכל כתבתי כי מכח שאלות אלו היו לי ספקות וברכתי עושה מעשה בראשית על ים תיכון (כמו שסיים שם מרן הנאמן) וחשבתי שיש בזה זלזול שלא לסמוך על דברי מרן שליט"א מכח קושיות שלי שמסתמא אין בהם ממש. על כן באתי להתבטל לתלמידי חכמים אמיתיים ולשמוע לעצתם תודה רבה.

הרב חנוך הכהן

אדרבה, דעת מרן ראש הישיבה שליט”א להלכה כוותך לברך על הים התיכון עושה מעשה בראשית, וכמו שכתב שם: ומי שרוצה לצאת ידי כל הדעות יברך על הים התיכון עושה מעשה בראשית וכו’. ע”ש. ומ”ש להביא ראיה מהגמ’ הוא רק לסייע את פסק מרן וליישבו ולא לתפוס כמותו להלכה. ובזה מתיישב גם מה שהקשיתם כיצד אפשר להביא ראיות מהגמ’ נגד הרא”ש, והתשובה שלא באנו להכריע ע”י זה אלא רק לסייע וליישב.

שאלת המשך: ברכת האוקיינוס

תודה רבה. אבל עדיין יש לשאול לפי דבריכם מה היא ברכת האוקיינוס. כלומר האם מברכים על הים התיכון עושה מעשה בראשית "מספק" (כדמשמע מלשון הנאמ"ן: "שהרוצה לצאת ידי כל הדעות וכו'" ושמא הספק מכח פסק הגרע"י ע"פ יישוב דברי מרן של האחרונים שאף שכתב עליהם הנאמ"ן שהם דוחק עכ"פ מידי ספק לא יצאנו) וא"כ על האוקיינוס ג"כ אין לברך אלא עושה מעשה בראשית. או שמא פסקינן שעל הים התיכון מברך כנ"ל מודאי וא"כ הלכה כהרא"ש לגמרי וממילא ברכת האוקיינוס היא שעשה את הים הגדול?!

הרב חנוך הכהן

נראה לי שעדיין לא יצא מגדר ספק. אבל גם אם נאמר כן מסתבר שעל ים האוקיינוס ג”כ מברכים שעשה את הים הגדול, שגם הוא ודאי בגדר ים הגדול. וסייעתא לדבר דברי רבנו יונה שהובאו שם בסוף התשובה שאפילו על ים כנרת וים המלח מברכים שעשה את הים הגדול.
ובדרך אגב, לגבי השאלה הקודמת שלכם, באמת יש מקום להבין שדעת מרן ראש הישיבה שליט”א לתפוס להלכה כדעת מרן כי כתב בזה”ל: ואה”נ שלענין דינא אפשר לקיים הוראת מרן. אך לא נראה שכוונתו לתפוס כן להלכה, אלא הכוונה שאף שדברי הרא”ש אינם מייסעים אותו, מ”מ לקושטא יש ליישב, וכמו שכתבתי בתשובה הקודמת.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן