Menu

צניעות

שאל את הרב

משגיח כשרות במפעל שטראוס

אכן יש לבדוק היטב שאין בעיות של עבודה עם נשים

גם צריך לבדוק מצד איסור יחוד (מסתבר שאין, כי בד”כ אינו סגור בחדר עם נשים, אך יש לתת לב על כך)
וגם תלוי ברמת יראת השמים של האדם אם כשיראה ח”ו קלות דעת יסוג אחור.
אחר בדיקה, תגישו את הדברים בפני רב, שיכריע עבורכם
 (לרב אין פניות ויוכל להכריע כראוי, חשוב לציין גם את המצב הכלכלי והצורך בכך).

תיקון לשיכור שעשה מעשים לא ראויים

א. פעמים שיוצאת טיפה קטנה שאינה ניכרת, ויש שרוצה לבדוק עצמו לראות אם יצא משהו, וחושב שזה נכון, על זה אמרו חז”ל שאינו נכון ואסור לעשות כן, שלא יגיע לידי חימום ואיסור. [ועצה נכונה לאדם החושש מענין זה, שלא יתייחס לזה כלל, ויעבור ממנו].

ב. שיכור, כל שלא הגיע לשכרותו של לוט, מעשיו נחשבים מעשה גמור. כמו אם קידש אשה קידושיו קידושין (ש”ע אבן העזר סימן מ”ד סעיף ג’). וכן מכר או קנה, המקח נתפס (ש”ע חושן משפט סימן רל”ה סעיף כ”ב). וגם אם הזיק חייב לשלם, (הרמב”ם הלכות חובל ומזיק פרק א’ הלכה י”א).

ונראה שגם בענין זה, הרי זה מעשה אסור וצריך תשובה ותיקון על זה.

א. שיתחרט ויקבל על עצמו שלא יעשה כן יותר, ויתודה על זה.

ב. שישמור על עצמו שלא יגיע למצב של שכרות, גם בפורים.

ג. אם יכול להתענות יום אחד, או לפחות חצי יום, ויתן צדקה כפי כחו.

ד. שיחבק וינשק ספר תורה. ועיין להגרי”ח ז”ל בספרו לשון חכמים חלק א’ סימן ע”ה, תיקון על זה.

וה’ לא ימנע טוב להולכים בתמים.

סגולות ללידה קלה

לאחר שלושה חודשים טבילה במים חמים לא מסוכנת כך שמעתי פעם מרופא.

יש סגולה בפתיחת ההיכל וסעודה רביעית בפת
 וקריאת ספר יונה בשעת הלידה
תוכל למצוא סגולות נוספות באביעה סגולות ותפילות בתהילים איש מצליח ובספר אביעה תפילות  של הרב אדיר עמרוצי

גדר נגיעה במקומות המכוסים

כשמה כן היא , נגיעה .

השמעת שירי ילדים בגן

אם אין מכירים את האשה וגם אין יודעים את שמה ואין בהם שירים פסולים – מותר.

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1113).

 

מכנסיים צמודים לגברים

אם יש הבעיה הראשונה פשוט שאסור ומאי נפ”מ אם יש עוד איסור?! אכן באופן שאינו צמוד כל כך ואינו מביא לידי איסור יש להקל בזה מעיקר הדין. וגם אין בזה משום חוקות הגוים כמו שהאריך בזה בתשובה הג”ר יצחק רצאבי שליט”א בשו”ת עולת יצחק (ח”א סי’ קמ”ח). וסיים שם שמדה טובה שיהיו רחבים קצת. ע”ש.

מאמרים

בית של תורה או תורה בלי בית

אברכי משי שולחים את רעייתם בת הסמינר הצנועה והחסודה לעשות קריירה באקדמיה. בשביל מה? כדי שיהיה להם מה שנקרא ‘בית של תורה’, ולבסוף מוצאים עצמם בלי תורה, ולפעמים גם בלי בית…

הלכה יומית ממרן ראש הישיבה שליט”א – מתעדכן

*הלכה יומית מפי מרן רבנו ראש הישיבה שליט”א

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן