Menu

צניעות

שאל את הרב

הליכה אחרי נשים ברחובות שוקקי חיים

אם הנשים אינם צנועות ויש דרך אחרת אסור ללכת שם, ואם אין דרך אחרת או שהנשים צנועות והולכות לדרכן ישתדל לעקוף או לצדד, אבל עיקר האיסור הוא בתוך ד’ אמות.

שמירת העינים בנהג אוטובוס

אפשר להיות נהג ובד בבד לשמור את העינים, הרי הנהג אמור להיות שקוע ומרוכז בנסיעה. ורק יש חשש בעיקר מפני נשים לא צנועות שעולות, אבל בעקבות הנגיף הרי כבר אין גישה לנהג, ולא למלאות כרטיסים אצל הנהג וכו'. ויותר קל לשמור את העינים.

וליתר שאת אם חושש שבזמן הנסיעה מתי שלא צריך כ"כ ריכוז בדרך יש חשש לשמירת העינים, כדאי שישים קלטת של שיחות באמונה ודברי תורה קלים, וכל השקוע בתורה אין כ"כ חשש לתקלות ממקומות אחרים, מלבד זיכוי הרבים גם לכלל הנוסעים.

כמו כן, לענין חינוך ילדיו, כדאי שיבדוק איך מסתדר מצד אחד לא לאבד מקור פרנסתו, ומצד שני להספיק לחנכם, הרי גם משרה מלאה, 8 שעות, יכול להיות משמונה בבוקר עד ארבע אחה"צ, ומאז ועד הלילה יש סיפק בידו לשהות בביתו, ולחנך ילדיו, ואף להספיק ללכת לשיעור תורה יחד עם מנחה וערבית. והבא להטהר מסייעין בידו.

ישיבה מעורבת באירועים משפחתיים

כל שאפשר לעשות מחיצה, עדיף, ואם לא, יקפידו לפחות לעשות שולחנות נפרדים ורחוקים זה מזה. ואף בבני הבית, צריך לדעת שגיסה הוא ערוה לכל דבר ונחשבת כאשה זרה לענין זה. ורק היכן שיש מעט אנשים, וכמו בשלחן שבת פשט המנהג להקל לשבת בשלחן אחד, כמובן כל אשה ליד בעלה או שהנשים בצד אחד והגברים בצד שני וכיוצא. ודברים אלו צריך זהירות תמיד, כל שכן בזמן שמחה שיותר עלולים לבא לידי מכשול חלילה, ובפרט שאז הנשים מקושטות (עיין להתוספות במגילה דף ל"א ע"א). ובחו"ל בג'רבא ואולי בעוד מקומות, גם נשות המשפחה בשבת רגילה לא היו יושבות כלל בשלחן עם הגברים (עיין בספר יהודה יעלה עמ' תר"ל). אלא שבימנו נהגו להקל בזה. וכל שזה משפחה ממש האחים והאחיות אין כל מניעה הלכתית, וגיסות וכיוצא, צריך זהירות שלא להביט עליהם, ולדאוג שיהיו קצת בצד או כל אחת עם בעלה וילדיה. אך כשכבר יש הרבה, וקשה להזהר, נכון לעשות הפרדה.

הרב הקודם כבר ענה שאין בזה בעיה, אבל בצבע בולט – יש חסרון בצניעות.

עוזרת בבית של זוג לא נשוי

אסור (ציץ אלעזר ח"ו סי' מ' סוף אות י"ז)

מקור האיסור גילוי הראש לאשה נשואה

אשריך שעמדת בניסיון, מרן החיד"א מביא דברי האריז"ל כי עם ישראל ירד למצרים כדי ללקט ניצוצות הקדושה שהתפזרו ע"י אדם הראשון במשך מאה ושלושים שנה שפירש מאשתו, והטעם שיכלו לצאת ממצרים קודם הזמן כי יוסף הצדיק עמד בניסיון וליקט על ידי כך ניצוצות קדושה יותר מאשר ליקטו עם ישראל במשך כל שנות עבודתם שם. ועיין בתרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל על שיר השירים שכאשר רצה הקב"ה לגאול את ישראל שיעלו לבנות את בית המקדש השני , אמר הקב"ה נראה אם יש בהם מי שעומד בניסיונות אגאלם ואם לא אשאיר אותם בגלות, וכיון שחנניה מישאל ועזריה עמדו בניסיון ולא השתחוו לצלם למרות שזרקו אותם לאש אמר הקב"ה אגאל את ישראל ע"ש.

והנה בוודאי הם לא ידעו באותה שעה שגורל עם ישראל כולו תלוי בידם. ולפעמים גורל של אנשים נוספים תלוי בעמידתו בניסיון

וזה ידע האדם רק לאחר 120 כמה אנשים הציל בעמידתו בניסיון

אשריך וטוב לך.

ועכשיו אפנה לשאלתך.

ובכן רש"י לא התכווין לומר שפירוש מלת פרע – גנאי לאשה נשואה שאינה מכסה את ראשה, אלא פירוש מלת פרע הוא גידול של שיער כמבואר ברש"י (במדבר פ"ו פסוק ה') ורבותינו מלבד שידעו הלכה זו שאשה נשואה צריכה לכסות ראשה מכך שקיבלו זאת כל תלמיד מפי רבו עד למשה רבנו עליו השלום. וכל אחד מעם ישראל ידע כי כל אשה מיום חופתה היתה מכסה את ראשה דור אחר דור עד משה רבנו . מלבד כל זאת כך מוכח מהפסוק כי אם הפסוק מצווה לכהן לגלות את שיער ראש אשה סוטה מוכח שעד עכשיו היה מכוסה. וכן כתב האבן עזרה הפשטן הגדול כדיו וזה לשונו "ופרע את ראש האשה יגלה. ולפי דעתי יוציא פרע כאשה שהיתה מכוסה עד כאן לשונו וכן כתב רש"י בכתובות (דף ע"ב סע"א)

מאמרים

בית של תורה או תורה בלי בית

אברכי משי שולחים את רעייתם בת הסמינר הצנועה והחסודה לעשות קריירה באקדמיה. בשביל מה? כדי שיהיה להם מה שנקרא ‘בית של תורה’, ולבסוף מוצאים עצמם בלי תורה, ולפעמים גם בלי בית…
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew