Menu

מנהגים

שאל את הרב

7 ברכות

אכן יש מנהג כזה אצל בני טריפולי עד היום, וכן אצל בני תונס היה מנהג קדמון כזה, עיין בספר למען ידעו דורותיכם פרק “שבת ואברהם זקן” סעיף י”ט. ושם העלה להלכה שראוי לבטל מנהג זה כאן בארץ שקבלנו הוראות מרן (אה”ע סי’ ס”ב ס”ה) שאין לברך אלא עם ברכת המזון. אם לא במושבים שכולם מטריפולי ששם יכולים להשאיר המנהג שהיה בחו”ל. וע”ע שם במכתבים בסוף הספר סי’ א’.

שובה במוצ”ש של שבוע שחל בו יו”ט

בספר למען ידעו דורותיכם מנהגי חודש אלול וראש השנה אות י”ד כתב שהיו מנהגים חלוקים בזה בג’רבא. וביאר שם בהערה שהמנהג המקורי היה לא לומר, וכאשר התפשטה דעת המקובלים לומר התחילו חלקם לומר. וכאן בארץ גם בבתי מדרשות שמקפידים על מנהגי ג’רבא כמו בית יעקב בנתיבות וצלאת אלחורי באשקלון אומרים, וכנראה הטעם כיון שגם בחו”ל היו מנהגים חלוקים בזה.

 

נוסח התפילה וספר ללימוד הלכה

סידור תפילת החודש (ומקורו מליוורנו) הוא הסידור שהיה נפוץ בכל צפון אפריקה כידוע. מכל מקום היום נהגו רוב ככל הספרדים להתפלל בנוסח המקובל כיום, וכן נהג מרן ראש הישיבה שליט”א.
לגבי ההלכות, אין זה קשור למנהגים, כאן בארץ אנו עושים כדעת מרן. אמנם מנהגים שאינם נגד ההלכה, ראוי וכדאי לעשות אותם. (ובימינו יש את קיצור שולחן ערוך שיצא לאור ע”י הישיבה ובו מובאים ההלכות המעשיות בדורנו עם הזכרת מנהגינו, ע”פ דעת מרן הגאון רבנו עובדיה יוסף זצ”ל, הגאון רבי משה לוי זצ”ל, ויבדל לחיים טובים מרן ראש הישיבה שליט”א. ניתן להשיג בחנות הישיבה וכאן באתר)

לכפול פסוק ‘על כן ברך’ בקידושא רבא

כנראה הטעם הוא לחיזוק הדבר, כמו שכופלים ה’ מלך וכיו”ב.

סב”ל הלל בראש חודש

נכון, אבל זה דוקא בחו”ל, אבל כאן בארץ שלא היה מנהג ברור מתחילה אי אפשר לומר כן, מלבד מקומות שהגיעו לשם רק יוצאי תונס ומרוקו וכיו”ב ששם מתחילה היה מנהג לברך.

מנהג הבשישה

מנהג ה”בסיסה” הוא מנהג יהודי ג’רבא לעשות אותו בליל ר”ח ניסן מערבים את הקמח של הבסיסה עם שמן במפתח ומבקשים מהקב”ה בקשות. אח”כ מערבים בה דבש או סוכר ואגוזים ושקדים וכיו”ב (כ”א לפי מנהגו) ואוכלים. הבסיסה היא מאכל חגיגי אצל יהודי ג’רבא ולכן ביום ר”ח ניסן שהוא ראש לכל החדשים, ויום הקמת המשכן ואותו היום נטל עשר עטרות, עושים שמחה.
כתבתי כאן בקיצור, תוכלו לראות הכל בהרחבה בספר למען ידעו דורותיכם ח”א עמ’ רי”ד.

מאמרים

סליחות ג’רבא ולוב| "אשמורה ראשונה לשמך חיכנו…"

"סליחות שפתי רננות ופירושיהן, שהן אוצר בלום מפניני שירתם של חכמי וגאוני ספרד זיע"א, וכל דבריהם כגחלי אש, ומעודי אהבתי לעיין בהם, אף כי לא נהגנו בהם כלל בעיר מולדתי תונס" (מרן ראש הישיבה שליט"א במכתבו הנדפס בראש הסליחות "שפתי רננות").

שאלה • סיפור • תשובה | דרשה קצרה לשבת פרשת שמיני

פרשת שמיני מתאפיינת כידוע בהלכות טומאה וטהרה של

לקריאה

שאלה • סיפור • תשובה | דרשה קצרה לשבת פרשת ויקרא

פרשת השבוע וחומש ויקרא פותחים בפסוקים “ויקרא אל

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן