Menu

מנהגים

שאל את הרב

מקור המנהג לנער הבגד באמירת “והסר מעלינו מכת אויב”

בספר דרך אר”ץ של מנהגי ארם צובא לא הביא מנהג זה.

ובפשטות נראה שמנהג זה יסודתו ע”פ מ”ש הבא”ח בשו”ת תורה לשמה סי’ ל”א. ע”ש.

קריאת שמות על שם ההורים

אדרבא ראיתי בספר נחלת אבות בכלל מנהגי לוב שכתוב (עמוד קפ”ח אות ל”ה) נהגו לקרות את הבנים או הבנות על שם ההורים שהם הסבים והסבתות אף שעדיין הם חיים. ע”כ. אם כי ידוע שבג’רבא הקפידו לא לקרוא על שם קרובים (סב או דוד וכיוצא) שעודם חיים. עיין בספר מגדולי ישראל ח”ב (עמ’ קס”ד).

המנהג להמשיך שלושה פסוקים מפרשת פנחס

פאר הדור מרן ראש הישיבה שליט”א התייחס לכך בהרחבה בשיעור הבא פרשת פנחס – אשכנזי בקי בדקדוק?! ושכך מנהג טריפולי.

ועיין עוד בעלון בית נאמן במדור ילדי גאולה.

השוואת מנהג ישראל לחומרת הלכה למשה מסיני

איני יודע על איזה מקור אתם מתכוונים, אך ידוע לי דברי רב ניסים גאון שכתב כי כל מנהגי האומה באלו  המנהגות וכו’ אין לנו לבזותם וכו’ כי הם מעיקרים נעשים ולא יבוזו למנהגי האומה וכבר אמר הנביא ע”ה ואל תטוש תורת אמך. ע”כ (והובא באו”ת סיון תשמ”ח סי’ זק”ן). וכן ידועים דברי הרמב”ם שכתב (פרק י’ מהלכות שמיטה ויובל ה”ו): שהקבלה והמעשה עמודים גדולים בהוראה ובהן ראוי להתלות. ע”כ.

מנהג תונס ביציאת האבלים לתפילה וקריאת התורה

בספר עלי הדס (מנהגי תונס) עמ’ 848 מפורש שבשבת היו האבלים יוצאים לשמוע קריאת התורה. ע”ש. וחבל על זה שפספס מצות פרשת זכור, בגלל ספק במנהג.

האם יש מקור שלא לזרוק או לקרוע תמונות של אנשים?

לא ידוע לי. ומאן דלא קפיד לא קפדינן בהדיה.

מאמרים

סליחות ג’רבא ולוב| "אשמורה ראשונה לשמך חיכנו…"

"סליחות שפתי רננות ופירושיהן, שהן אוצר בלום מפניני שירתם של חכמי וגאוני ספרד זיע"א, וכל דבריהם כגחלי אש, ומעודי אהבתי לעיין בהם, אף כי לא נהגנו בהם כלל בעיר מולדתי תונס" (מרן ראש הישיבה שליט"א במכתבו הנדפס בראש הסליחות "שפתי רננות").
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew