Loading
Menu

מנהגים

שאל את הרב

השוואת מנהג ישראל לחומרת הלכה למשה מסיני

איני יודע על איזה מקור אתם מתכוונים, אך ידוע לי דברי רב ניסים גאון שכתב כי כל מנהגי האומה באלו  המנהגות וכו’ אין לנו לבזותם וכו’ כי הם מעיקרים נעשים ולא יבוזו למנהגי האומה וכבר אמר הנביא ע”ה ואל תטוש תורת אמך. ע”כ (והובא באו”ת סיון תשמ”ח סי’ זק”ן). וכן ידועים דברי הרמב”ם שכתב (פרק י’ מהלכות שמיטה ויובל ה”ו): שהקבלה והמעשה עמודים גדולים בהוראה ובהן ראוי להתלות. ע”כ.

מנהג תונס ביציאת האבלים לתפילה וקריאת התורה

בספר עלי הדס (מנהגי תונס) עמ’ 848 מפורש שבשבת היו האבלים יוצאים לשמוע קריאת התורה. ע”ש. וחבל על זה שפספס מצות פרשת זכור, בגלל ספק במנהג.

האם יש מקור שלא לזרוק או לקרוע תמונות של אנשים?

לא ידוע לי. ומאן דלא קפיד לא קפדינן בהדיה.

סגולת טבילה לפני הלידה – ללידה קלה

בספר טהרת המשפחה (המצוין בתשובה הקודמת) ציין לכמה אחרונים שהזכירו סגולה זו ללידה קלה.
כמובן הסגולה הטובה ביותר היא: “אם שמוע תשמע… כי אני ה’ רופאך”.

אודות המנהג לשים בקערת הסדר 60 ביצים

בתונס היו שנהגו ליתן בקערה ביצים כמנין כל בני הבית כפול שתים (בשביל שתי הלילות).

אבל אין מקור למנין שישים דוקא.

מנהג הטריפוליטנים והמרוקאים בקטניות בפסח

– כמדומה שהטריפוליטנים אינם נמענים מקטניות בפסח. גם המרוקאים שנמנעים (חלקם), יכולים כאן בארץ לשנות מנהגם להקל (אחר התרת נדרים). למעשה, אם עד עכשיו לא נהגת להחמיר בקטניות – תשאר במנהגך, ותענג את הפסח בקטניות כשרות למהדרין.

– אין שום משמעות לשינוי המנגינה של הטעמים בין העדות (וגם ההבדל בניהם אינו גדול), העיקר הוא לדקדק בהיגוי האותיות והניקוד.

מאמרים

סליחות ג’רבא ולוב| "אשמורה ראשונה לשמך חיכנו…"

"סליחות שפתי רננות ופירושיהן, שהן אוצר בלום מפניני שירתם של חכמי וגאוני ספרד זיע"א, וכל דבריהם כגחלי אש, ומעודי אהבתי לעיין בהם, אף כי לא נהגנו בהם כלל בעיר מולדתי תונס" (מרן ראש הישיבה שליט"א במכתבו הנדפס בראש הסליחות "שפתי רננות").

זכר רב – הרמב”ם

שורות זכרון על גדולי ישראל – הרמב”ם

לקריאה

פרשת קרח – לפעמים צריך להיות מצונן!

וישמע משה ויפול על פניו (טז. ד)  

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew