Menu

נישואין וגירושין

שאל את הרב

קידושין בטבעת שנקנתה ע"י אם החתן

אמנם יש שנהגו דרך חומרא שהאב מקנה הטבעת לבנו החתן על ידי איש אחר (עיין בשו"ת שיירי כהונה החדש חאה"ע סימן ח' אות ד' ובהערתי שם), אמנם זה רק דרך חומרא בעלמא, ומהדין כל שקנו עבורו הטבעת, הרי יכול לקדש בה לכתחילה (עיין בשו"ת בית נאמן חלק א' חאה"ע סי' ג' אות ח' ובהערה שם).

פחדים וחששות לאחר סגירת ווארט

אם הבחור לא מקולקל חס ושלום אז יש להשאיר את השידוך מכמה סיבות

  • אם בורא עולם כיוון את הדברים שלא תשים לב ולא תתעורר מראש כנראה שזהו רצונו
  • בחור טוב זה לא מסתכם רק שהוא גאון בלימוד יש מיליון דברים נוספים, כמו בן אדם לחבריו, סוגי אופי דומה, בריאות ועוד. כך שאם הבורא כיון את הדברים כך – שהלך על השם יהבך . כל אחד יכול להעיד שראה דברים כאלה מסביבו, גם יעקב אבינו הרגיש מרומה כשקיבל את לאה ולבסוף נודע לו שרק בזכות זה זכה לשנים עשר שבטים, ורק בזכות זה, רחל נפקדה וכמו שכתוב בפסוק "ויזכור אלוקים את רחל (שזכרה שמסרה את הסימנים ללאה)
  • יש לדעת שהחתן והכלה כבר קשורים זה בזו וכל ניתוק עלול להזיק מאוד חס ושלום
  • ובמדרש איתא שיעקב אבינו אמר על הפסוק "עזרי מעם ה' "עזרי זה אשה שנאמר אעשה לו עזר כנגדו.

תתפלל לה' שיצליחו ברוחניות ובגשמיות מאוד

בהצלחה

האם יש לחשוש ליהדותם של יהודי הודו

גדולי הפסוקים הכריעו שהם יהודים גמורים ואינם צריכים גיור אפילו לחומרא ויצא אודתם ספר "בני ישראל" ע"י הראשון לציון הגר"י ניסים זצ"ל בו קובצו דעות חכמי הדור וכן הכרעת הראשון לציון הגרע"י יוסף וכמובא בשו"ת שערי ציון (בוארון) ח"ג, ולכן אם חפצה את להשתדך עמו רשאית את לכתחילה ורק שיבדקו שאכן הוא מעדה זו ולא ממקומות אחרים שמסביב

קידושין בתאריך שכתבו לא לשאת בהם אשה

אין שום בעיה בקידושין. הפוסקיםשכתבו תאריכים לא לקדש בהם זה רק בתור רמז וסימן בעלמ, אחר שהקידושין נעשו, הקידושין תפסו והיא מקודשת קידושין גמורים. ואין מה לחזור ולקדש.

להודיע למשודכת על סוכרת וכדו’

שמעתי מאבא יצ"ו שיש להודיע במקרים כאלו בפגישה שלישית. ונימק את דבריו כי אם יודיע בפגישה הראשונה טרם שהמשודכת הספיקה להכיר במעלות שיש במשודך, היא תעזוב, כי למה לה להכניס את ראשה בספיקות ובסיבוכים, ומאידך אם מודעים לאחר פגישות רבות שכבר נוצר קשר רגשי ולפעמים השידוך כבר התפרסם ועלול לגרום למשברים. וכן נראה הדבר בעניין אחר ובעיות אחרות  אולם כשמודעים בפגישה השלישית הצד השני יכול לשקול יתרונות מול חסרונות ולהחליט בצורה נכונה ויה"ר שבקרוב תזכה להקים בית כשר ונאמן בישראל אמן

לא לספר לבעלה,

להביא לה ספר "זכ"ו מהרב נחום דיאמנט, ואז תדע ותבין מה עליה לעשות.

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew