Menu

חול המועד

שאל את הרב

ציור בחול המועד

ציורים של ילדים קטנים – יש להתיר בחול המועד, כי הם מלאכת הדיוט.

אבל ציור כפי שמתואר בשאלה, נראה שהוא נחשב כמלאכת אומן ואסור.

יעסוק יותר בתורה, וימצא מרגוע לנפשו.

נראה שאין להקל בזה, אא"כ מי שהוא דחוק בפרנסתו, וצריך את הכסף לצורך שמחת המועד (ע' סי' תקמ"ה ס"ג).

גלוח בחוה"מ לכבוד שבת או חג

אמנם יש רבנים שהתירו, אבל רוב הפוסקים מחמירים ואוסרים את הגלוח בחול המועד, גם בזמנינו שרגילים להתגלח בכל יום.

עבודה בחול המועד

א. אסור ללכת לעבודה בחול המועד, ואפילו דברים שאינם עבודת כפיים ממש, אסור (עיין שולחן ערוך סי' תקל"ט סעיף יד', ועוד במקורות נוספים). והיינו שיקוזז לו שכרו עבור ימי חול המועד אך לא יפטרוהו.

ב. אם יש חשש שבעל הבית יפטר אותו מעבודתו עקב כך, מותר לו לעבוד בחול המועד משום דחשוב כדבר האבד, שהותר לעשותו בחול המועד (חזו"ע יו"ט ע' קפג').

ג. אם יכול לקבל חופשה על חשבון החופשה השנתית המגיעה לו, אסור לו לעשות מלאכה בחול המועד (חזו"ע שם).

אמירת שיר השירים בערב שבת שחל בחול המועד

ע"פ דברי מור"ם בהגה בש"ע (סימן ר"ע ס"ב) וביאר הלבוש הטעם משום לא פלוג בין זה ליו"ט שחל בע"ש, ע"ש.

מלאכות שמותר לקבל עליהם שכר בחול המועד

כיון שזה צורך המועד מותר בשכר כמו מכולת שמוכרים שם מזון, וכן נראה גבי קיפול הכביסה דכל אשה מקפלת בגדים ומלאכת הדיוט שיש צורך למועד שרי (מותר).
עיין בביואר הלכה סימן תקמ"ב ד"ה אפילו מלאכות המותרות, ועוד עיין בביאור הלכה סימן תקמ"א ד"ה אלא בעינן, שהביא מחלוקת, ועכ"פ אם זה מעשה הדיוט לצורך המועד שאינו מלאכה ממש כגון קיפול כביסה, דאפילו בשבת מותר באופנים מסוימים, ולכן מותר אפילו בשכר.
אבל שלא לצורך המועד בשכר, לא יעשה דאפילו לצורך עצמו אוסרים חלק מן הפוסקים וכמו שביארו באגרת שלום (סימן תקמ"ה סק"ל). כתב המשנ"ב בשם כמה ראשונים דהוי מעשה הדיוט וגם קצת צורך המועד, אלמא דאם אינו צורך המועד אוסרים (ועיין בשבות עמי סימן ט"ו) כ"ש לאחרים בשכר

מאמרים

לא נמצאו תוצאות

שו”ת בהלכות דרך ארץ בסעודה, אכילה ברחוב, נתינת אוכל למי שלא מברך

לאכול במסעדה במדרחוב ♦ אברכים שרוצים לעשות “על האש” במקום ציבורי ♦ אכילת ארטיק או גלידה ברחוב ♦ לתת לאכול למי שאינו מברך ♦ להגיש אוכל באירוע או במסעדה למי שאינו מברך ♦ עניית “אמן” באמצע האכילה ♦ ועוד.

לקריאה

חדש ומיוחד! הגליון המרתק כתר מלוכה תשרי תשפ”ג (גליון 32)

♦ רועה נאמן – שיחה נדירה בקודש פנימה ♦ תמונה ממרן האיש מצליח בפרסום ראשון ♦ מעולמו של מלמד – מדור חדש ♦ הגאון רבי יחזקאל מאזוז – זכרונות הוד מנכדו ♦ 96 עמודים גדושים בחומר נדיר מרתק ♦

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן