Menu

חול המועד

שאל את הרב

כתיבת תפילין חינם החול המועד

מותר. כתב מרן בשולחן ערוך  (סי’ תקמה ס”ג )כותב אדם תפילין ומזוזות לעצמו .  וכתב הרב אליה רבא שהוא הדין אם כותב לאחר בחינם מותר.והביאוהו הכה”ח ס”ק כד והמשנב בשעה”צ אות יג

ציור בחול המועד

ציורים של ילדים קטנים – יש להתיר בחול המועד, כי הם מלאכת הדיוט.

אבל ציור כפי שמתואר בשאלה, נראה שהוא נחשב כמלאכת אומן ואסור.

יעסוק יותר בתורה, וימצא מרגוע לנפשו.

נראה שאין להקל בזה, אא"כ מי שהוא דחוק בפרנסתו, וצריך את הכסף לצורך שמחת המועד (ע' סי' תקמ"ה ס"ג).

גלוח בחוה"מ לכבוד שבת או חג

אמנם יש רבנים שהתירו, אבל רוב הפוסקים מחמירים ואוסרים את הגלוח בחול המועד, גם בזמנינו שרגילים להתגלח בכל יום.

עבודה בחול המועד

א. אסור ללכת לעבודה בחול המועד, ואפילו דברים שאינם עבודת כפיים ממש, אסור (עיין שולחן ערוך סי' תקל"ט סעיף יד', ועוד במקורות נוספים). והיינו שיקוזז לו שכרו עבור ימי חול המועד אך לא יפטרוהו.

ב. אם יש חשש שבעל הבית יפטר אותו מעבודתו עקב כך, מותר לו לעבוד בחול המועד משום דחשוב כדבר האבד, שהותר לעשותו בחול המועד (חזו"ע יו"ט ע' קפג').

ג. אם יכול לקבל חופשה על חשבון החופשה השנתית המגיעה לו, אסור לו לעשות מלאכה בחול המועד (חזו"ע שם).

אמירת שיר השירים בערב שבת שחל בחול המועד

ע"פ דברי מור"ם בהגה בש"ע (סימן ר"ע ס"ב) וביאר הלבוש הטעם משום לא פלוג בין זה ליו"ט שחל בע"ש, ע"ש.

מאמרים

לא נמצאו תוצאות

שאלה • סיפור • תשובה | דרשה קצרה לשבת פרשת שמיני

פרשת שמיני מתאפיינת כידוע בהלכות טומאה וטהרה של

לקריאה

שאלה • סיפור • תשובה | דרשה קצרה לשבת פרשת ויקרא

פרשת השבוע וחומש ויקרא פותחים בפסוקים “ויקרא אל

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן