Menu

ביטוי האותיות

שאל את הרב

כיצד לבטא את הדקדוק נכון בתפילת הלחש?

גם לדעת המקובלים אין זה מוסכם ורבים הם הסוברים שיש להשמיע לאוזניו, ואמנם כ”כ הבא”ח בשם מהרח”ו, אך מצאו שהמהרח”ו עצמו במקום אחר כתב הפוך, ע’ בכ”ז בשו”ת יצחק ירנן (ח”א סי’ כ”א). ולכן היות ולפי הפשט צריך להזכיר, ולפי הקבלה ג”כ יש אומרים להשמיע לאזניו, כך ראוי לעשות. וכן מורה מרן שליט”א.

ובפרט שכאשר לא משמיעים א”א לבטא את האותיות היטב, כמו שהערתם לנכון. וכדבריכם כתב בספר עטרת צבי על הזוהר (פרשת ויקהל דף ר”ב ע”א).

איך הוגים את המילה “פשטתי” בשיר השירים?

הט’ לא בולעת את הת’ וגם לא עושים את הט’ בשוא נע, אלא עושים אותה בשוא נח, ואח”כ ממתינים חלקיק שניה ואז עושים את הת’.

מקור דברי החת”ס בענין הנוסח וההברה

איני זוכר שכך אמר, ושאלתי כמה חברים וגם הם לא זוכרים. אם תוכל לציין לנו היכן אמר כן.

הדגשת היו”ד בשם אדנות בתפלה

צריך לבטא את הי’, אבל כמו י’ עם שוא נח, לא כמו ישראל שהוא בחיריק.

המילים “לא” ו”לו”, חולם חסר וחולם מלא

א) לא.
ב) לא שמענו.

ביטוי לא נכון בברכת כהנים

מקור הדין שהזכרתם בסי’ קכ”ח סל”ג ועיינתי שם ולא מצאתי ראיה לפסול בנ”ד, כי האומר לאלפי”ן עייני”ן הרי הוא משנה את ההבנה של המלה (אף אם אין הבנה אחרת), אבל האומר יאיר זה בדיוק ההבנה של יאר.

אם הדברים לא ברורים או לא נכונים נשמח לקבל תגובה.

מאמרים

מה עצר את התפלות בשואה?

רבים מתייחסים לענין הדיוק בתפלה בזלזול, ויש כאלו (ה’ ירחם) אפילו בלגלוג. "מה כבר משנה" הם יאמרו לך בחצי פה "אם נבליע אותיות או שלא נדייק בניקוד, העיקר שהתפלה עוברת…". אם נדונם לכף זכות, כנראה הדבר נובע מהסיבה שאינם מודעים עד כמה היגוי משובש ביודעין מהווה מחסום לקיבול התפלות וההשפעות הרוחניות.

פרשת תזריע – ברית המילה מקיימת את העולם

וביום השמיני ימול בשר ערלתו (יב. ג)

לקריאה

פרשת שמיני – נשמת המצוה

ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה’ תעשו

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew