Menu

מרן שליט"א

שאל את הרב

שם ילד

כן

זוג עם שני ילדים על הרצף האוטיסטי ורוצים עוד ילדים בריאים – עצה וברכה ממרן שליט”א

אם מוצאים גן בעייתי – תעשו ברירת עוברים.

ואם לא מוצאים – אין שום בעיה.

תעשו קמיע לאשה שבו פסוק והיה כעץ שתול וגו’ (תהלים א’ ג’) ותתלה אותו על צוארה כל משך ההריון עד החודש התשיעי.

בשורות טובות בעז”ה

מה כוונת מרן רה”י?

שיר היחודי במיוחס להאר”י

והראני הבחור היקר שמעון וקיים הי”ו שמרן ראש הישיבה שליט”א כתב ע”ז בקובץ מאמרים ח”א עמוד רפ”א והלאה. ובדרכי העיון (מהדורה חדשה) עמוד רלג ע”ש שכתב עוד כמה דברים

מקור החיוב להתקין פרוכת להיכל לארון קודש

המקור הקדום (מגילה דף כ"ו ע"ב) ועעיןשם בפרש"י ובתוספות ובשאר ראשונים, ובש"ע או"ח (סימן קנ"ד ס"ג) ובשאר אחרונים שם, ובשו"ת יחו"ד (ח"ו ס"ט) ועוד

אופן בחירת וועד בית הכנסת.

1. אם הם לא בנו את בית הכנסת מכספם אלא מכספי הציבור צריכים להיבחר ע"י הציבור וכן לגבי העמותה המקבלת החלטות בענייני הציבור, אבל אם הוחזקו לנהל את ענייני ביהכנ"ס ברצון הציבור ללא בחירות אי אפשר להוציאם מחזקתם אם הכל מתנהל כשורה. ועיין בש"ע א"ח סימן קנ"ג ס"ז ובמשנ"ב שם (ס"ק כ"ט) וכן בסעיף י"ז.
2. עיין בבה"ל שם סעיף ז' (ד"ה וה"ה וכו') ששלשה אנשים שביררום הציבור לפקח על עסקי ביהכנ"ס דינם כשבעה טובי העיר. וכמובן שיש לשים לב למנות רק אנשים יראי שמים חכמים ונבונים שיודעים לנהל את עניני הציבור וכפופים לדעת תורה, דהיינו שיהיה רב בבית הכנסת שיתייעצו איתו בכל דבר כדי שיעשו הכל כדת וכדין.

שמירת חפצים בארון קודש.

אם אין מקום אחר, מותר ליתנו בארון קודש. ע"פ מה שכתב ביחוה דעת (ח"ג סימן י"א ע"ש)

מאמרים

כסא רחמים שלי – הרב ששון טרבלסי שליט"א

למד בישיבה בשנים: תשמ"ו-תשס"ד.

תפקיד כיום: דובר בית מרן ראש הישיבה. חבר הנהלה בעמותת מוסדות "כסא רחמים" ויו"ר מועצה דתית כפר סבא.

תפקידים בעבר: מנכ"ל מוסדות "אור המאיר" אלעד".

איך יתכן לחזור בתשובה כאשר בפועל המציאות לא משתנה?

לרב הנכבד שלום. ברצוני לברר האם יש תשובה

לקריאה

מיוחד – הגליון המרתק כתר מלוכה ניסן תשפ”ג (גליון 33)

♦ רועה נאמן – שיחה נדירה בקודש פנימה ♦ תמונה ממרן האיש מצליח בפרסום ראשון ♦ מעולמו של מלמד – מדור חדש ♦ הגאון רבי יחזקאל מאזוז – זכרונות הוד מנכדו ♦ 96 עמודים גדושים בחומר נדיר מרתק ♦

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן