Menu

תשובה

שאל את הרב

האם תרומה למוסד שנגזל נחשב השבת גזל?

כשזאת הברירה היחידה, יש להחזיר לפחות בתורת תרומה.

 

הוצאת שז"ל בשביל לא להיכשל באיסור

– מובא בס”ח שאם עומד להכשל באיסור נדה, עדיף שיחטא באיסור שז”ל, ולא באיסור חמור יותר.

– כמו כן העצבות היא אם כל חטאת.

– אמנם מכאן ועד “להוציא בשמחה” הדרך ארוכה…

העיקר כעת להתחרט ולטבול(ולעת מצא תעשה התיקון), ולמלא את זמנך בלימוד תורה ובעשיה חיובית מתוך שמחה, ובע”ה תעלה על דרך המלך.

אדם שנקלע למלוקת ולא יודע מי צודק

במצב ואינך יודע (וע"פ רוב אדם לא יודע) יש להימנע מחוות דעה, ובוודאי לא לבזות שום תלמיד חכם מכל צד, דכלל בידינו שב ואל תעשה עדיף ומובא כיוצ"ב בספר חפץ חיים שאם אדם אינו יודע אם לדבר על פלוני ואולי אפי' מצווה לדבר עליו כדי שישמרו או שלא יטעו וכד' או אולי אסור. הדין שאין לדבר מאחר שאם טעה בדמיונו, יענישוהו בעוה"ב ויאמרו לו, מספק היה לך לא לדבר. וכעין שאמרה אשת און בן פלת "אם משה אם קורח אתה לא שייך, ונצל בזכותה. ופעמים אחד צודק בחלק מהדברים וזולתו צודק בחלק אחר. וע"ז נאמר "המשכיל בעת ההיא ידום" ומה שכן צריך לעשות למנוע מבני ביתך ושומעי עצתך, שלא לדבר בזלזול על שום ת"ח ולכבד את כולם, ולהימנע מכל לשון הרע ורכילות ולהרבות שלום ככל שניתן, וע"ע בהקדמת ספר שבות עמי מאמר כבוד ת"ח

צריך לקבל תענית במנחה של היום הקודם, בסוף העמידה (ראה הנוסח בסידורים). וכן לתוספת נופך אם יוכל לומר במהלך היום תפלות מספר לשון חכמים כפי מה שיאכל.

ו – 2 ש”ח מספיק ליום אם אין לו אפשרות אחרת. ואם יוכל יותר (כ – 10 ש”ח ליום) עדיף.

חזרה בתשובה למי שביזה והקניט אנשים רבים

חשוב מאד שיש התעוררות לזה, ויש להשיב לו.

נראה בס"ד דיש בעון זה חלק בין אדם למקום שעבר על רצון ה' אל תונו איש את אחיו / את עמיתו. וצריך להתחרט מעומק הלב על זה ולהתוודות על זה ויקבל על עצמו להישמר מכאן ואילך, כמה שידו מגעת.

ובחלק של בין אדם לחבירו, יוכל לתלות מודעה במקוה וכן בביהמ"ד ובביהכנ"ס שמבקש מחילה מכל מי שציער ויכתוב במודעה "אם אפשר לומר לו מפורש: אני מוחל לפלוני בן פלוני על כל מה שחטא כנגדי בין בגופי בין בממוני בין בכודי בין בכל אשר לי, מחילה גמורה". וכך בכל מקום שיש סיכוי שיש שם אנשים שנפגעו ממך. ויש אפשרות גם לעלות לשידור מדי פעם שמעלים מאזינים לשידור, ולומר כאילו בדרך אגב את בקשת המחילה הזו.

ועכ"פ אם יש אדם שידוע לך, ןתוכל לדבר אתו ישירות, עדיף. כדי לשמוע אם מחל. ובפרט בחוב או נזק ממוני. ומהשמיים יסייעו לכם.

סופר סת"ם שעשה בצעירותו עבירות חמורות

צריך ללכת לרב ולעשות תשובה כהלכה.

מאמרים

הוי מחשב…

א"ר שמואל בר נחמן אמר רבי יוחנן מאי דכתיב "על כן יאמרו המושלים"? "המושלים" אלו המושלים ביצרם "בואו חשבון" בואו ונחשב חשבונו של עולם, הפסד מצוה כנגד שכרה

פרשת תזריע – ברית המילה מקיימת את העולם

וביום השמיני ימול בשר ערלתו (יב. ג)

לקריאה

פרשת שמיני – נשמת המצוה

ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה’ תעשו

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew