שאל את הרב
print
אא
ברצוני לשאול את הרב בדבר שהתקשיתי בבן איש חי - מהדורת איש מצליח.
בבן איש חי (פרשת ויחי אות יד) בדיני הפסקה בקדיש לאבל תוך י"ב חודש, כתב: "והגם דהרב ז"ל כתב דפוסקין בשבוע אחרון של חודש י"א, לא אכפת שזה הכל שוה..." ע"ש.
התקשיתי בדבר זה. הרי הרב שמצוטט בראש הלכה זו לא כתב שפוסקים בשבוע אחרון של חודש י"א מלומר קדיש, אלא שפוסקים מלומר קדיש בשבוע אחרון של חודש י"ב. ועלה בדעתי שאולי זו טעות דפוס, בדקתי בהוצאת "איש מצליח" והם אכן הגיהו בסוגריים מרובעות: [שנים עשר], ואת המילה: י"א הסגירו בסוגריים עגולות.
אך עדיין לא נחה דעתי שזו טעות כ"כ גדולה ואיך לא שתו לבם לתקן זאת המדפיסים הקודמים. ומלשון מרן החיד"א אין כל כך ראיה איזה שבוע, וכן בלשון הכנסת הגדולה. והתפלאתי לראות שכן כתב רבנו בעל הבן איש חי להדיא לפרש דברי מרן החיד"א, בשו"ת רב פעלים (חלק ג' יורה דעה סימן ל"ב) וזה לשונו: ומה שכתב רבינו חיד"א ז"ל שיפחות שבוע אחרון מוכרח לפרש כונתו שבוע אחרון של י"א חודש ואין לפרש כונתו על חודש של הי"ב, דהא ודאי סוף הי"ב יותר ראוי ונכון לעשות דבר לתועלת הנפטר כדי להכניסו לגן עדן ולהעלותו ממדרגה למדרגה, על כרחך כונתו לומר בשבוע האחרון של י"א חודש, אך המנהג פה עירנו להפסיק שלא לומר קדיש רק בשבוע ראשון של י"ב חודש, וסוף י"א חודש קורין אותו שנת החסירה ומחלקים בו מאכל ומעות למנוחת הנפטר כאילו היום נגמר תיקונו ומשפטו ואינו כרשעים שנידונין י"ב חודש שלמים. עד כאן לשונו.
אם כן, נפשי בשאלתי, מדוע בהוצאת בבן איש חי מהדורת "איש מצליח" הגיהו את דברי הבן איש חי וכתבו "שנים עשר" למרות שהבן איש חי אומר בפירוש בספרו רב פעלים שהוא מפרש את דברי החיד"א על חודש י"א ולא חודש י"ב?

מרן ראש הישיבה

יכול להיות שטעינו. אבדוק שנית בלי נדר.
ושוב ראיתי בגליון הבן איש חי שלי שכתבתי בזה הלשון: כך הגהתי מסברא, וכן נראה מדברי הרב כף החיים (סימן נ"ה אות כ"ד). ע"ש. אולם הראוני בשו"ת רב פעלים (חלק ג' יורה דעה סימן ל"ב) שהבין בדברי החיד"א שבוע אחרון של י"א חודש, וכתב שזה מוכרח. ע"ש. ולעניות דעתי אינו מוכרח כמו שכתבתי בהערותי לבן איש חי [שהרב חיד"א היה מנהגו לומר קדיש רק ביום יארצייט בלבד וכמו שכתב בספרו ככר לאדן בליקוטים סימן ה' בדיבור המתחיל ומאי. ע"ש. ופשט דברי החיד"א מוכיחים להדיא שכוונתו על שבוע אחרון של חודש י"ב, וכן מבואר בכנסת הגדולה יורה דעה סוף סימן ת"ג כמו שיראה המעיין].
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0