שאל את הרב
print
אא
1) מאיפה יודעים שאליהו הנביא הוא פנחס? 2) איפה כתוב בתורה "לא תקרבו" ואיך למדו מזה על איסור נגיעה ועל כל ההלכות בנושא?

הרב רחמים מאזוז

1) בתרגום יונתן בן עוזיאל פ' פינחס (כה יב) רומז על זה כ"כ בספר מעם לועז שם ושכן הוא בילקוט. ובש"ס משמע שיש בזה מחלוקת. ובמסכת בבא מציעא(קי"ד ב') בפירוש רש"י שם כתוב דאליהו הוא פנחס דכתיב ביה(מלכים א יט י) קנא קנאתי, ובפינחס כתוב בקנאו את קנאתי(במדבר כה יא). ובוס' שם מביאים מדרשים חולקים ואומרים שאליהו מבני בניה של רחל. וע"ע במסכת בבא בתרא קכא ב' בתוס' ורשב"ם שם. 2) כתוב בתורה(ויקרא יח ו) לא תקרבו, עוד שם (פסוק יח) ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב, ודרשו חז"ל אפילו נגיעה אסורה, ואפילו למסור לה דבר מיד ליד אע"פ שאינו נוגע בה אסור. ורא במסכת שבת דף י"ג ע"ב. ובטור וב"י ושלחן ערוך יורה דעה סי' קצ"ה ובאבן העזר סימן כא ושם יתבארו כל פרטי הדינים.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0