שאל את הרב
print
אא
א. מה הדין במצב שבו נולד ולד , לאחר שהאם עברה הפלה טבעית קודם לכן. אולם, ההפלה הטבעית שעברה האם היתה במהלך השבוע השמיני להריונה ולאשה ההרה היה רק "שק הריון" ולא ולד ממש. גם כשעשו לה גרידה בשבוע השמיני, הוציאו רק את שק ההריון ריק , אך לא היה לה ולד ממש. האם הבן הנולד בשע"ט נחשב בכל זאת לבכור, וצריך לפדותו? ב. האם ניתן לפדות התינוק אצל כל כהן ולמסור לו ה סלעים ? והאם גם במקרה שהכהן אינו שומר שבת ח"ו ניתן להסתייע בו לטובת הפדיון. ג. מתי יש לקיים הפדיון ? לאחר שחלפו 30, 31 או 32 ימים מיום הלידה, והאם עושים זאת במוצאי היום או בעיצומו? ד. האם ניתן להשיג דרך מוסדות הישיבה הקדושה מטבעות שוות ערך ל"חמישה סלעים" המאושרות על ידי מר"ן ראש הישיבה?

הרב אדיר כהן

א) אי אפשר לשליא בלא ולד. אולם אם נבדק ולא נמצא בחתיכה שום ריקום איברים, הבן הנולד לאחר מכן חייב בפדיון בברכה (שו"ת יביע אומר ח"ו חיו"ד סי' כ"ו). ב) אף שמותר לפדות אצל כל כהן שמוחזק בכהונה (ורק לכתחילה מהדרים שיהיה ת"ח וממשפחה מיוחסת), מ"מ אם הוא מחלל שבת בפרהסיא, אין פדיונו פדיון, ודינו כגוי, וצריך לחזור ולפדותו ללא ברכה (כי יתכן והוא תינוק שנשבה). וכן פסקו בשו"ת שבט הלוי ח"ב (סי' קע"ב) ובשו"ת תשובות והנהגות ח"א (סימן תרס"ד). ג) אחר שחלפו שלשים יום, בליל ל"א (אלא אם כן חל בשבת, שיש להמתין עד למוצ"ש או יום ראשון). ויש אומרים שצריך להזהר גם שיעברו מהלידה כ"ט יום וי"ב שעות ותשצ"ג חלקים. ולהלכה אין צריך לחכות. והרוצה להמתין עד שיעבור השיעור הנ"ל, תבוא עליו ברכה (שו"ת יבי"א ח"ה חיו"ד סי' כ"ה). ואפשר לפדות בין ביום ובין בלילה. אלא שנכון שלא להמתין לחינם, ומיד כשהגיע הזמן יפדה ולא ישהה המצוה (עיין בש"ע יו"ד סי' ש"ה סעיף י"א). ואף בהמתנה של שעות אחדות שייך בזה זריזים מקדימים למצוות כמו שכתבו הפוסקים גבי מילה (הוב"ד ביבי"א ח"ב חיו"ד סי' ח"י). ד) לא הנפיקו כן במוסדות ישיבתנו הקדושה. אך מטבעות כאלו אפשר להשיג בחנויות של תשמישי קדושה וכלי כסף. והעיקר שישקלו תשעים גרם. ויש נוהגים לקחת 93 או 96 או מאה, ויש מהדרים 101 גרם כמנין מיכאל (עיין בספר ילקו"י שובע שמחות ח"ב סי' ש"ח סעיף מ"א, ובהערות מו"ר רה"י בס"ס ברית כהונה חיו"ד הערה 26). ועל פי רוב לכהנים הפודים יש מטבעות מוכנות, וקונים מהם לפני הפדיון.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0