Menu
שאל את הרב
print
אא

לאחרונה עברתי על הלכות תפילה בילקוט יוסף וראיתי כמה הלכות שעל פניהן נראות לכאורה סותרות.ההלכה הראשונה היא בסימן צח, קא - דיני כוונה בתפלה סעיף ו:כותב הרב:"ו יש עשרה דברים שמסייעים לאדם שיוכל לכוין בתפלת שמונה עשרה, והפכם גורמים לביטול הכוונה, ואלו הן, תורה, חידוש, צורך, לשון, נוע, קול, הכנה, נכנס, שכן, זמן. וכשעובר להסביר מה הכוונה לעניין "לשון" כותב כך:"ד' - לשון, כשיתפלל בלשון שרגיל בו שמשתמש בו כל היום לכל צרכיו."ולכאורה נראה שכוונתו לא לדקדק בתפילה שהרי זו לא הלשון שמשתמש בה לשאר צרכיו ויש בזה כדי להפריע לכוונתו בתפילה....זו ההלכה הראשונה... ההלכה השניה שראיתי סותרת(את הבנתי בכל אופן בסעיף הקודם) וההלכה היא בסימן קא - שיכול להתפלל בכל לשון בסעיף ו: וכותב הרב כך:"ו יש להבדיל כשמבטא את האותיות, ולהבדיל בין אות ח' לאות כ', שלכל אות משמעות אחרת, וגם אות ח' משתייכת לאותיות אחה''ע, ואות כ' משתייך לאותיות גיכ''ק. וכן אות ת' [לא דגושה] ואות ס' אינם שוים, שהרי הס' משתייך לאותיות זסשר''ץ, ואות הת' משתייך לאותיות דטלנ''ת. וגם אות כ' ואות ק' אינם שוים, ויש הבדל ביניהם."ומכאן נראה שדווקא כן יש לדקדק והרב אף כותב שיש להבדיל בין ת' רפה לס' שהון דומות ות' זו אות שרוב הציבור לא מכירים בכלל...וגם כותב לעניין שמע ישראל שיש להאריך בד' וודאי כוונתו לד רפה שרק בה ניתן להאריך וכפי שכתוב גם בהלכה ברורה....ובכן כנראה שהסתירה נובעת מקוצר הבנתי את דברי הרב..ואני אשמח מאוד אם תוכלו לבאר לי כוונתו הקדושה.

רבני בית ההוראה

נראה לי שכוונת הרב ילקוט יוסף במה שכתב "שיתפלל בלשון שרגיל בו", כלומר, בשפה שרגיל אנגלית או צרפתית, אבל פשוט שגם בלשון שמתפלל צריך שיהיה מדויק ולא לעוות את הלשון. וכן כתב מרן הש"ע (סימן ס"ב סעיף ב') שהקורא בלשון לע"ז צריך שיזהר מדברי שבוש שבאותו לשון, וידקדק בו כמו בלשון הקדש. ולכן אם מתפלל בלשון הקדש צריך שיתפלל מדויק, כי אין הבדל בזה בין ק"ש לפסוקי דזמרה או תפלה. עיין שם בסימן ס"א סעיף כ"ב. ועל כן המשך לדקדק בתפלה ואל תתרפה מזה, כי התפלה צריכה להיות בשפה ברורה ובנעימה. נסים שבתאי.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן